Platform yapıları anlamak ve önlem almak için ne yapmalı?

Dunya Tekno Trend - - İŞ DÜNYASINDA EĞİLİMLER -

• Dijital dönüşümün yarattığı platform yapılarını hangi etkenlerin hızlandırdığı konusunda tartışmalar yoğunlaştırılmalıdır.

• Ülkemizde üretim-hattı yapıları içinde her alan küçük ve orta ölçekli işyerleri ile büyük işyerlerinin platform yapılar- dan nasıl etkileneceğine ilişkin "dinamik çevre analizleri" sektörler bazında yapılmalıdır.

• Küresel ölçekte oluşmuş platformlarda yer edinmenin; gelişen ağların dışında kalmamak için olanak ve kısıtlarımızla ilgili net "dinamik envanter" hazırlanmalı, veriler ve bilgiler sürekli güncelleştirmelidir.

• Platform yapıların olası etkileri konusunda ülke, sektör hatta bölge ölçeklerinde stratejiler geliştirilmeli ve işbirliğine özen göstererek belirlenen yol haritalarına göre ilerlenmelidir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.