Platform yapılar hakkında ayrıntı bilgisi için kaynaklar

Dunya Tekno Trend - - İŞ DÜNYASINDA EĞİLİMLER -

Marshall W. Van Alstyne, Geoffrey G. Parker ve Sangeet Paul Chodaryı, " Ürün Hatları, Platformlar ve Stratejinin Yeni Kurulları"/ Ölçek, farklılaştır• mayı getiriyor HBR/ Türkiye Nisan 2016 Andrei Hagu ve Simon Rothman," Network Etkisi Yeterli Değil/ Online pazaryeri oluşturma sürecinde gizli • tuzaklar" HBR/Türkiye, Nisan 20167 Feng Zhu ve Nathan Furr, " Ürünlerden Platformlara: Geçiş Yap- • mak", HBR/ Türkiye, Nisan 2016 Bbenjamin Edelman ve Damien Geradın, "Ünlık Serbestleşme/ Kuralları gözardı eden platformlarla nasıl rekabet edebilirsiniz?" HBR/Türkiye, Nisan 2016

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.