YÜZDE 71’İMİZ TEHDİT ALTINDA

Dunya Tekno Trend - - TEKNOLOJİ GÜNDEMİ -

Microsoft’un aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 14 ülkede yaptırdığı bir araştırmaya göre Türk internet kullanıcılarının yüzde 71’i çevrimiçi tehditlere maruz kalıyor. Ankette, davranışsal risk en yaygın kategori olarak öne çıkarken, Türkiye, uluslararası ortalamadan 16 puan daha yüksek çıktı. Trolleme, (%44) davranışsal riskler arasında en yüksek ve en yaygın belirtilen vaka olarak öne çıktı. Bu kategoride istek dışı iletişim (yüzde 37), tüm tehditler arasında ikinci sırada yer alırken, nefret söylemlerinde Türkiye, uluslararası orandan (% 24’e karşın % 15) daha yüksek bir seviye ile dikkat çekti. İstek dışı cinsel içerikli mesajlaşma (alınan veya gönderilenler, % 29) ve cinsel taciz (%18) en yaygın cinsel tehditler olarak öne çıktı. İtibar zedeleyici riskler Türkiye’de internet kullanıcıları tarafından en fazla dile getirilen endişe olarak öne çıktı. Türkiye dışındaki araştırma sonuçlarında itibar zedeleyici riskler yüzde 47 olarak gösterilirken, Türkiye’de bu oran yüzde 56 olarak gerçekleşti. Bu kategoride, siber zorbalık ve sanal taciz en önemli kaygı sebepleri olarak belirtilirken ankete katılan kullanıcıların yüzde 46’sı siber zorbalığı en rahatsız edici tehdit olarak değerlendirdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.