NE YAPMALIYIZ?

Dunya Tekno Trend - - İŞ DÜNYASINDA EĞİLİMLER -

• İnsanları öğrenme ve değişme yönünde motive etmeliyiz. • Feynman'ın dediği gibi, "Bilmek yapmaktır" gerçekliğini kavramalıyız.

• Öğrendiklerimizi uygulayacak iklim ve koşulları yaratmalıyız

• Kişilerin ve kurumların verimliliğinin belirleyici olduğunu anlamalıyız.

• Yapılar oluşturma bir ilk adım, asıl önemli adımın yapıların içine hayat doldurma olduğunu içselleştirmeliyiz.

• Bilimin temel işlevinin geleceği kurgulamak olduğunu bilerek; bilimsel düşünceyi önemsemeliyiz.

• Geri-bildirim döngüleriyle ödün- süz gözetim ve denetimin geleceği güven altına alan en önemli araç olduğunu akıldan hiç çıkarmamalıyız.

• Teknoloji düşmanımız değildir, ama insanı işsiz bırakma potansiyeli karşısında, Uzakdoğu halklarının dediği gibi, "Düşmanını öğretmen yapmayanlar gelişemez!" İlkesine uymalıyız.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.