Ekosistemikii etkileyenkil "ddönüştürücü iinovasyonun" bbazı özellikleri llikl i

Dunya Tekno Trend - - İŞ DÜNYASINDA EĞİLİMLER -

Dönüştürücü inovasyon nesneldir, tanımlanabilir ve tekrarlanabilir.

Dönüştürücü inovasyon "toplumsal süreç"tir. • Özgür ve özgün düşüncelerden beslenir.

Toplumsal algının negatif seleksiyondan pozitif seleksiyona geçmesini hızlandırır.

Nesnelere aynı açılardan değil, farklı açılardan bakabilmeden beslenir.

Yenilik ve kullanma kolaylığı işlevleri önemlidir; itici gücü satın alınabilirlik ve sürdürülebilirliktir.

Toplumun entelektüel ve sistem kapasitesine bağımlıdır.

Tıkanlığa yol açan bazı süreçleri gidermeyi gerektirir.

Frenleyici mekanizmaları ayıklama, destekleyici mekanizmaları özendirmeyi gerektirir.

Toplumun bütün potansiyellerini harekete geçirecek etkili sonuçlar yaratır.

Bilime ve bilimsel düşünceye dayandığı zaman güçlü biçimde ilerleme sağlar.

Son tahlilde yaşamın yaşamın bütün alanlarındaki düzeni, dengeyi ve döngüyü etkiler ve onlardan etkilenir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.