FİGO NASIL ÇALIŞIR?

Dunya Tekno Trend - - ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME -

▶Alıcı, satıcı ve finans kurumları kayıt olur. Alıcı veya satıcı firma faturasını yükler. ▶ Satıcı firma erken tahsil etmek istediği faturaları, yeni ödeme tarihini ve teklif almak istediği finans kurumlarını seçer. Alıcı, faturayı vadesinde ödeyeceğini ve teklif verecek finans kurumlarının ön onayını verir. Finans kurumları, alıcının kredibilitesini göz önüne alarak fatura için tekliflerini verir. Satıcı gelen tekliflerden birini kabul eder ve alıcının son onayına gönderir. Teklifi seçilen finans kurumu gerekli evrak ve sözleşmeleri hazırlayarak imzalanması için yükler. ▶Alıcı, seçilen finans kurumunun hazırladığı ödeme taahhütnamesini e-İmza ile imzalar ve KEP ile finans kurumuna göndererek son onayı verir. Satıcı, seçilen finans kurumunun hazırladığı gerekli evrakları ve sözleşmeyi e-İmza ile imzalar ve KEP ile finans kurumuna gönderir. Finans kurumu parayı satıcının hesabına gönderir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.