Geleceğe üç adım

Dunya Tekno Trend - - BAŞ SAYFA -

Yalnızca biyoloji ve sağlık alanında gelişmeler yardımıyla genç kalmanın yollarını aramaktan bahsetmiyoruz bu başlıkta. En çok ilgimizi çeken gençleşme eğilimimiz elbette en net şekilde demografik ölçümlerde görülüyor. İnsanın ‘Tüketici’ niteliğine odaklanarak gerçekleştirilen nüfus analizlerinde, özellikle elektronik ürünlere yapılan harcamaların oldukça genç bir popülasyonu işaret ettiği açıkça görülüyor. Ekonomik olarak ürün bedelini hala belirli bir yaş grubu karşılasa da, karar verici merciinin yaş ortalaması oldukça düşmüş durumda. Bu durumun en net örnekleri, AVM’lerin ve teknoloji marketlerin kasalarında ebeveynlerini kontrol altında tutan ve satın alma tercihlerinde ‘Alfa’ mertebesine yükselmiş çocuklar. Bizim dikkatimizi daha çok çeken gençleşme emaresi ise, çevrimiçi teknoloji alışverişi. Elbette satın alan iradenin gitgide gençleşiyor olması, üretimin ve üretilen ürünlerin niteliğinin de gitgide gençleşmesi ve gençliğe özgü olması durumunu doğuruyor. Bu üretimi gerçekleştiren yaratıcı zihinlerin de bu doğrultuda gençleşmesi tuhaf olmasa gerek. Kısacası; genç, daha genç, en genç olacağız. Tüketici, üretici, sanatçı, tasarımcı, girişimci, yatırımcı… Aklınıza hangi ekonomik ya da sosyal rol gelirse gelsin, mütemadiyen gençleşiyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.