Tam yetkili olsaydın hangi önlemleri alırdın?

Dunya Tekno Trend - - İŞ DÜNYASINDA EĞİLİMLER -

Türkiye' de hammadde sorunu ciddi.... Hammadde bağımlılığını kartellerin elinden kurtarırdım.

Sanayi için cazibe merkezleri, teşvikler bunların sürekliliğini, kararlılığın sağlardım.

Kamu yönetimi birimleri ile sanayicinin paydaş olarak çalışmasını sağlardım.

Bilim olmadan sanayi olamaz. Üniversitelerimizi dışa açar, içe kapanık olmadan kurtarırdım.

Hukuk sistemi, uluslararası standart...

Patent yasasının daha koruyucu olmasını sağlar... Girişimcinin işini kolaylaştırmalı.

Eleman sıkıntısı yaşadık.. Kendimiz eğitiyoruz. Kıdem ortalaması çok yüksek. Personel devir hızı düşük.

Ara elaman ve yüksek beceriyi...Ar-Ge merkezinin gücünü imalatın her yerine yayma stratejisi... Mesaj: Türkiye ancak imalatla kalkınır... Hep birlikte. Bütün aktörler birlikte olmak... İstanbul' dan sanayii kovmak yerine, çağa uygun OSB'ler kurulsun....

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.