Self-Servis İK ve Deneyim Tasarımı

Dunya Tekno Trend - - İK & TEKNOLOJİ -

Geleneksel yöntemlere olan bağlılığımızın nasıl olup da yok oluverdiğini, her zaman o kadar kolay gözlemleyemeyebiliyoruz. Genelde iş dünyası, özelde ise insan kaynakları alanında yaşanan değişimler tam olarak bu tanıma uyuyor.

Şirketler ve çalışanları arasındaki ilişkiyi açıklayan sos- yal, mobil ve tüketim temelli yeni bir kavram ortaya atılıyor: İnsan Kaynakları Tüketimi. Daha önce kurumlar ile müşteri arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlamak için kullanılan ‘deneyim’ kavramı da, İnsan Kaynakları Tüketimi kavramı içerisinde kendine önemli bir yer buluyor. Çalışanın kullanımına sunulan tüm şirket içi ve ku- rumsal süreçler, Çalışan Deneyimi Tasarımı bakış açısıyla en baştan ele alınıyor.

Hemen hemen her şirket dijital bir dönüşüm geçiriyor. Bulut ve mobil bilgi sistemleri, yapay zeka ve otomasyon gibi teknoloji hamleleri ile bir işletmeyi her yönden yeniden tasarlamak mümkün. Bu tasarımın çalışana en doğrudan dokunan kısmı olan İK’da ise; en yeni dijital teknolojileri kullanarak, kişiselleştirilmiş ve Self- Ser- vis İK mantığı içerisinde güçlü bir çalışan deneyimi sunmak çok zor olmasa da kayda değer bir çaba gerektiyor. Bu çabanın sonucunu gösteren bir çalışma olarak Fortune tarafından yapılan bir anket gerçekleştirildi. Bu ankete göre İK’da dijital dönüşümü yapan şirketlerin çalışan bağlılığını sağlama başarısı dönüşümü gerçekleştirmeyen şirketlere göre %76 daha fazla.

Dijital dönüşümün medya, perakende, ulaşım ve eğitim biçimlerini nasıl değiştirdiğini her an daha yoğun bir şekilde görüyoruz. Bu alanlarda olduğu gibi İK’nın dönüşümünde de en önemli konu, doğru uygulamalara doğru yatırımları yapmaktan geçiyor. Çalışanı merkeze alan bir şirket olmak için yeni bir zihniyetin yanı sıra, yeni İK çözümleri yaratmak adına tasarım odaklı ve teknolojik becerilere sahip olmaktan geçiyor. Bu becerilere şirket içerisinde sahip olamadığınız durumlarda ise teknoloji odaklı, Self- Servis İK yaklaşımlarını benimsemiş servis sağlayıcılar imdadınıza koşuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.