İnce ve esneyebilen camam yeni umutlar yeşertiyor

SCHOTT Orim yetkilileri, "Hızlı reaksiyon, maliyet düşürme, çeşitlilik ve müşteri taleplerini karşılayan esnekliklerimizle geleceği güven altına almaya çalışıyoruz" diyor.

Dunya Tekno Trend - - BAŞ SAYFA - RÜŞTÜ BOZKURT rustu.bozkurt@dunya.com

Ekmeğini cam'dan çıkarmış olanlardanız. Her hangi bir medya kanalında cam konusunda bir haber, yorum, makele görsek ilgilenir; çeyrek yüzyıl ekmeğini yediğimiz sofranın geleceğini merak ederiz.

The New York Times International'ın teknoloji sayfasında, üç boyutlu baskı ve eklemeli üretim tekniğinin cam alanındaki uygulamasını açıklayan Almanya'daki araştırma ekibinin haberine de kulak kesildik. Hemen 133 yıldır cam üretimi yapan, bir cam laboratuvarından teknoloji grubuna dönüşen SCHOTT’un Türkiye uzantısı SCHOTT Orim fabrikası yöneticileriyle bir söyleşi planlayarak, sektörde olup bitenlerle ilgili bilgi edinmek istedik.

Pazarlama, Satış ve İş Geliştirme Direktörü Burçin Gülyurt ile Pazarlama ve Satış Sorumlusu Fidan Yalçın Balcı ile buluştuk.

SCHOTT tesislerinde ne üretilir?

SCHOTT'un 1884-2009 yıllarındaki uzun soluklu serüvenini anlatan bir belgesel kitap yayınladı: "Bir Cam Laboratuvarından Teknoloji Grubu'na" başlığını taşıyor. Bu cam teknolojisi şirketi, beyaz eşya camlarının yanı sıra teleskop mercekleri, fiberoptik camlar, ilaç tüpleri, ileri teknoloji camlar, mimari kaplama camları, borosilikat camlar, otomobillerde hava yastıklarında kullanılan metal cam dolguları, teleskop aynaları için seramik cam malzemeler gibi çok geniş bir ürün gamına sahip.

Yöneticilere, "Bugün cam tekno- lojisi hangi ince ayrıntıda yaşam alanı arıyor? "sorusunu yöneltiyoruz. Her iki yönetici de , "Çok ince ve esneyebilen camları piyasa koşullarına uygun biçimde üretmeye başlıyoruz" diye gururlandıkları gelişmeleri anlatıyor.

Geleceğin cam üretimini biçimlendirecek teknolojik gelişmeyi, Endüstri 4.0 aşamasının camda yaratacağı değişmeyi merak ediyoruz. SCHOTT yöneticileri ise ana akım işlerinden başlayarak gelişmeyi anlatmayı tercih ediyor. Diyorlar ki, "Biz 130 yılı aşan birikimi değerlendiriyoruz. Firmamız 35 ülkede 15 bin çalışanıyla varlığını sürdürüyor. Saç telinden ince, esneyebilen cam üretme aşamasındayız. Bizim ana üretim alanımızdan biri olan beyaz eşya camları kendini yeniliyor. Çünkü beyaz eşyada çok ciddi bir odak değişmesi var. Dünyanın en büyük cam Ar-Ge merkezimiz camın her alanını inceliyor: Erimeden boyamaya, ısıtmadan soğutmaya üretim sürecindeki her alanı inceliyoruz."

SCHOTT, ev aletleri, ambalaj sistemleri ve optik sistemler üzerinde çalışan çok uluslu bir Alman firması. Cam tüplerin hammaddesi ve işlemesi alanında dünyanın bir numarası olduğu iddiasında olan bir üretici.

CAM ÜRETİMİNİN ELEKTRONİKLE BARIŞIKLIĞI

TEKNOTREND'deki yazılarımızın merkezi düşüncesini biliyorsunuz: Elektronikteki gelişmeler ve dijital teknolojinin ulaştığı 5G aşamasında sınırsız iletişim, sınırsız bağlantı, karmaşıklaşan geri-bildirim döngüsünün etkileşim yoğunluğu, platform yapılarda yeni alış-veriş yapılanmasının etkileşimi, üretimde yeni kombinasyon ve koordinasyon ihtiyacı ve bütün bunların yaşam biçimi ve yaşam tarzlarımızı değiştirmesinin yarattığı ve günlük iş yaşamını etkileyen eğilimleri anlamaya ve aktarmaya çabalıyoruz. Bu yaklaşımla, camın elektronikle bağlarının ne olduğunu da öğrenmek istiyoruz. Gülyurt ve Balcı, "Elektronik özellikle ambalaj sistemlerinde inanılmaz bir hızla gelişiyor. Kozmetik alanında, özellikle diş sağlığı alanında cam malzemeler kullanım alanını hızla yaygınlaştırıyor. Bio cam tozları ve kremler piyasanın tercih ettiği ürünler. Optik alanında ve çok ince esne-

yebilirye ileriile teknolojilerlecamla birlikte birlikte sektörümüz ilerliyor" en diyedi gelişmeleri özetliyorlar.

Camın değişmelere hızla uyum gö gösteren bir malzeme olduğuna ilişki kin genel bilgimiz var, ama ayrıntıda olup bitenleri öğrendikçe heyecanı

mız artıyor.

Cam piyasasını neler etkiliyor? SCHOTT Orim yetkililerinden ülkemizdeki 4 üretim tesisinde uzun dö dönemli geleceği güven altına almak iç için hangi noktalara özen gösterdikle lerini de soruyoruz. Önce üç önemli değer yaratma aşamasına dikkat çe çekiyorlar: "Hızlı reaksiyon verme ko konusunda coğrafi konumumuzu et etkin biçimde kullanıyoruz. Sonra ar artan maliyetlerin önemini bilerek ge gerekli maliyet düşürme önlemlerini ve verimlilik artışı çalışmalarını ke kesintisiz devreye sokuyoruz. Üçüncü cüsü de, kendi içimize dönerek, iş sü süreçlerimizi, insana, çalışana yatır tırım yaparak işgücü profillerimizi ge geliştirerek ayaklarımızı yere sağla lam basarak ilerlemeye çalışıyoruz" di diyorlar.

Sözü elektronikten açmışken Endü düstri 4.0 aşamasına nasıl hazırlandı dıklarını sormadan edemiyoruz. Bu so sorumuza da, "Endüstri 4.0 çalışm maları Almanya'daki merkezimizde öncelikli konular arasında yerini al almış durumda. Merkezimiz bütün dü dünya deneyimlerinden yararlanara rak bize rehberlik ediyor. Kontrol pa panoları ve dokunmatik ekranlarda gelişmelere yanıt veriliyor. Akıllı do dokunuş yapabilen, birbiriyle ileti- şim kuran ürünler alanında gelişmelerin izini sürüyoruz. Enerji tasarrufu ve kullanım kolaylığı sağlayan ürünler de üzerinde çalıştığımız öncelikli konular arasında" diyerek günümüz ve geleceğin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarının önemine değiniyorlar.

Cam alanında uzun soluklu gelecek yaratmak için alınan önlemleri ve atılan adımları da öğrenmek istiyoruz. SCHOTT yetkileri, aşılan engelleri, alınan mesafeleri şöyle özetliyor:

Camın kırılma algısı aşıldı; bu alanda tüketici değerleri değişiyor.

Ceran®/Seramik camda güven yaratan bir alan olarak kendini kanıtlıyor.

Led aydınlatma ve led çözümler üretilmesinde paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz.

Cam sağlık algısı yaratan ürün; bu algının pekiştirilmesine çalışıyoruz.

Cam estetik açısından da yaygın algıya sahip; artan estetik ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Beyaz eşyada kullanılan camlardaki değişime öncülük ediyoruz.

Davlumbaz ve evyelerde cam kullanımı artıyor; müşterilerin isteklerini karşılıyoruz.

Sonra şu saptamayı paylaşıyor yöneticiler bizlerle : "Kendi ekosistemimizde mutluluk yaratmak istiyoruz. İşyerinde, ortaklarımızla, paydaşlarımızla mutlu olmak istiyoruz. Çalışan memnuniyeti merkezimizden takip ediliyor; ama en altan en üste fikirlere değer verilen bir ailenin parçası hissediyoruz" kendimizi. Birikimlerden nasıl yararlanılıyor? SCHOTT yetkililerine "birikimlerden" nasıl yararlanıldığını da soruyoruz. Çalışan deneyimi, müşteri deneyimi, iç süreçler ve dış süreçlerden yararlanma konusunda alınan önlemleri maddeler halinde özetleyerek paylaşalım:

ÇALIŞAN DENEYİMLERİ:

Öneri sistemimiz var. Makine sahibi çalışanı. Yılda 6 binden fazla öneri içten geliyor.

Kendi çalışanlarımızdan gelen öneriler en büyük değerlerimizden biri.

Hiçbir makine satın alındığı gibi durmuyor, sürekli geliştirme yapıyoruz.

Sadece makine ve süreçleri değil iş yapış tarzını da sürekli sorguluyoruz. Ergonomik gelişmelere uygun önlemler alıyoruz.

Yalın üretim, Kaizen uygulamalarını aralıksız sürdürüyoruz.

MÜŞTERİ DENEYİMLERİ:

Müşterilerimiz önemli ölçüde örgütlü, ne yaptığını biliyor.

Bizim markamıza güveni ve bizimle paylaşma güveni en büyük girdimiz.

Müşterinden talep geliyor; değerlendirip dönüş yapıyoruz.

Müşterilerden talep gelmeden, SCHOTT olarak hem ürün, hem de servis yenilik önerileriyle fırsatlar sunmak ana görevlerimizden biri.

Uygulanabilir öneriler üzerine gidiyor; sonuçlandırıyoruz.

Batılı müşteride öngörme, bizim müşterimizde pragmatik sonuçlar öne çıkıyor.

Doğu insanı kısa vadeli, Batı insanı uzun vadeli düşünme eğiliminde. Türkiye model değiştirme katsayısı yüksek.

İÇ SÜREÇLER:

Değer yaratma sürecinin her aşamasında sürekli iyileştirme ve yalın çalışmaları yapıyoruz.

Tüm iç süreçlerimizi modelledik. Sürekli iyileştirme çalışmaları yapıyoruz.

Çok rekabetçi ortamdayız, mevcut koşulları ve varsayımları sürekli gözden geçiyoruz.

Çin, Kore ve Hindistan’daki rakiplerinden gelen düşük fiyatlı ürün baskısına proaktif maliyet düşürme çalışmalarımız ile destek oluyoruz.

Endüstri 4.0 hatlarını planlıyorve peyder pey hayata taşıyoruz.

Burçin Gülyurt

Burçin Gülyurt

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.