Hofstede’den Bugüne

Dunya Tekno Trend - - İK & TEKNOLOJİ -

Hofstede’yi bilir misiniz? 70’li yılların başında IBM’de yönetici eğitmeni olarak başlayan çalışma hayatında “Çalışan Araştırmaları Departmanı”nı kurup o birime yönetici olarak geçerek farklı bir yol çizen ‘eski’ mühendistir.

Çok uluslu bir firmanın, çalışanlar arasında kurduğu ilişkiyi bilhassa kültür farklılıkları ekse- ninde incelemesi çok önemliydi. Hofstede, farklı kültürler arasındaki işbirliği ve iletişimi çözümlemekle işe başladı. Aradan geçen 50 yıla yakın sürede biz hâlâ insanların hangi koşullarda en iyi işbirliğini gerçekleştirdiğini keşfetmekle meşgulüz ama Hofstede’nin o zamanlar elde ettiği bulgular da hiç yabana atılacak cins- ten değil.

Avrupa’dan Amerika’ya, Asya’dan Ortadoğu’ya pek çok farklı bölgede, çok sayıda kişiye sorular sordu ve şirket bünyesinde yaptığı anketlerle, ölçümlemelerle zenginleştirdi. Kısa sürede 70 farklı ülke için geçerli, çok büyük bir veri tabanı oluşturmayı başardı. Elbette ilk bulgular, kül- türler arasındaki önemli farklılıklara işaret ediyordu. Elindeki verilerden yapacağı çıkarımlar ile kişilerin işyerindeki verimini artırmak ve daha güçlü işbirliği kurmalarını sağlamak için başarıya ulaşılabileceğini tahmin ediyordu ancak o zaman için dünyadaki en büyük davranış ölçüm veri tabanlarından birisi önündeydi.

Gel gelelim, Hofstede’in o anketteki bulguları, bizim için hâlâ bir gösterge. Farklı şirket ve ülke kültürlerinde insan davranışının nasıl farklılık gösterdiğini çözmemize destek oluyor. Birkaç faktöre ayırdığı kavramları ve kültürel değişkenleri şöyle belirlemişti: • Bireysellik – Kolektiflik • Belirsizlikten Kaçınma • Güç Mesafesi • Görev Odaklılık – İnsan Odaklılık

Yıllar sonra, bu teoriyi biraz daha geliştiren Hofstede, iki faktör daha ekledi:

• Uzun Vadeli Düşünme Eğilimi

• Kısıtlanmışlık

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.