Müşterinin niyetini önceden tahmin edip kampanya sunabileceğiz

Dunya Tekno Trend - - BAŞ SAYFA - MURAT YILDIZ myildiz@ dunya.com

E-ticaret giderek büyüyen bir trende sahip. Gelişmiş ülkelerde e-ticaret kullanım oranı %8’lere çıkarken Türkiye’de halen %2’ler seviyesinde kalmaya devam ediyor. Türkiye’de bu alanda halen büyük bir potansiyel. Ancak e-ticaret sektörü de kendi içerisinde bir dönüşüm geçiriyor. Sosyal medya, büyük veri ve tüketicilerin değişen beklentileri yüzünden 10 yıl önce açılan e-ticaret siteleri de iş hacimlerini büyütmekte zorlanabiliyor. E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren Inveon partneri Moris Kastro’ya, sektörün geleceğini ve büyüme için neler yapılması gerektiğini sorduk.

E-ticarette büyüme endişeleri nasıl giderilecek? E-ticaret sektöründe duyulan endişelerin büyüme kaynaklı olduğunu düşünmüyoruz. E-ticarette büyüme hiçbir zaman durmadı. Bu yıl veya daha sonra da büyümenin yavaşlayacağına, duracağına veya gerileyeceğine dair elimizde hiçbir veri yok. Dahası, bu yıl sonunda Türkiye e-ticaret ciro hacminin 40 milyar TL’ye yaklaşacağını öngörüyoruz. E-ticaret sektöründeki endişelerin kaynağı, e-ticaretin dönüştürücü gücü. E-ticaret o kadar hızlı değişiyor ki, bundan 3-4 yıl önce başlayan değişim ve dönüşüm rüzgarı artık e-ticaret firmalarını da etkiliyor. Daha fazla tüketici online alışveriş yapıyor, mobil ticaret giderek daha çok ve daha hızlı yaygınlaşıyor, firmalar kendi e-ticaret atılımlarını yapıyor, e-ticaret firmaları fiziksel mağazacılığa yöneliyor. Bütün bu değişim ve dönüşümler, çağdaş bir e-ticaret ekosistemine geçişin olumlu işaretleri. Değişime ayak uydurabi- len, dönüşmekten korkmayan tüm firmalar için özellikle Türkiye piyasası, bulunmaz fırsatlar vaat ediyor.

Geleceğin e-ticareti nasıl şekilleniyor? Sosyal medya bir alternatif olarak geliyor. Buna hazırlıklı mıyız? Her bir ticaret kanalının diğer tüm kanallar ile doğrudan bağlantılı olduğu ve müşterinin herhangi bir ticari kanalda her zaman aynı deneyimi yaşaması düsturu hali hazırda omni-channel yönelimler ile sağlanmaya çalışılıyor. Bunun bir adım ötesine geçtiğimizde karşımıza makineler arası iletişim, nesnelerin interneti, arttırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri çıkıyor. Bu dört teknoloji, e-ticaretin geleceğinde çok büyük rol oynayacak. Bu teknolojiler henüz deneme aşamasında ancak o kadar iyi sonuçlar alınıyor ki, yaygınlaşmaları için uzun süre beklememize gerek kalmayacak. Örneğin akıllı mağaza aynaları ile seçtiğiniz bir kıyafetin üzerinizde nasıl duracağını sanal olarak görebiliyorsunuz. Eğer beğenirseniz hiç kasaya gitmeden doğrudan ayna üzerinden ödemenizi yapıp, ya ürünü mağazadan teslim alıyor, ya da evinize gönderilmesi için talimat veriyorsunuz. Fütüristik gibi görünen bu teknolojiler şu an hali hazırda kullanımda. Müşterilerin internet sitelerindeki ve fiziksel mağazalardaki davranış kalıplarını karşılaştıran, derin öğrenme yetisine sahip bilgisayarlar, müşterinin niyetini çoğu zaman müşteriden de önce tahmin edebiliyor; buna göre anlık kampanyalar ve indirimler düzenleyebiliyor. Inveon’un resmi yerinde Ar- Ge merkezinde tüm bu teknolojiler üzerine geliştirmelerimiz ve araştırmalarımız bulunuyor. Örneğin müşterimiz olan Hotiç’in mağazalarında, müşterilerin istedikleri bir ürünün mağaza stoklarında olmaması halinde bile alışveriş yapabilmelerini sağlıyoruz. Yine müşterilerimizden Columbia’nın sitesinde, müşterinin yerel hava durumu tahminlerine göre özel ürün önerileri yapılıyor. Bütün bu teknolojiler yaygın olarak devreye girdiğinde, ticaret ve e-ticaret ayrımı zaten ortadan kalkacak. Dijital kanal, ticaretin doğal bir uzantısı olacak.

Gelişen yeni teknolojiler e-ticaret sektörünü de hızla değiştiriyor. Büyük veri, süper bilgisayarlar ve sosyal medya, e-ticaretteki büyüme hacmini etkileyip müşteriye yeni bir deneyim sunabilir.

Moris Kastro

E-ticaret sektöründe duyulan endişelerin büyüme kaynaklı olduğunu düşünmüyoruz. E-ticarette büyüme hiçbir zaman durmadı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.