SENSÖR ÜRETİMİ VE SATIN ALMA STRATEJİSİ

Dunya Tekno Trend - - İŞ DÜNYASINDA EĞİLİMLER -

MULTIVAC yöneticilerinden Guida Spix'in kendisiyle yapılan söyleşide vurguladığı gibi, bütün şirketler kendi stratejilerini belirlemelidir; stratejiler sadece muhasebe sonuçları ve ekonomik karlılıklarını ilgilendiren alanlarda kalmamalı, insanları ve örgütsel gelişmeleri de kapsamalıdır. Şirket yönetimleri gidecekleri yolların haritalarına sahip olmalıdır. Strateji yeni bir iş modeli ve üründe yenilikçiliği de içermeli; sürdürülebilirliği güven altına almalıdır. İş yerleri özelinde değerlendirildiğinde; iş yeri yönetişiminin çalışanların birikimini, müşterilerin birikimi, işyeri iç süreçlerinin iyi bilinmesi, çevredeki süreçlerin farkında olan stratejik gelişme yolu önemli. Ülke ölçeğinde baktığımızda; "en büyük maliyet hedefsizliktir" ilkesine uyarak hedef belirleme konusunda olumlu gelişmelere tanıklık ediyoruz.Belirlenen hedeflerin "gerçeklik düzeyinin" hedeflerin belirlenmesi kadar önemli olduğunu unutmamak gerekiyor. Hedefler üzerinde siyasi irade, bürokrasi, sivil toplum örgütleri, girişimciler ve medya mensuplarının uzlaşmış olması, bir ortak dil çevresinde toplumsal enerjiyi odaklamaları da yaratılmak istenen hedefe ulaşmayının gerek şartıdır. Bu genellemeye katıyorsak, "sensör üretimi ve satın alınması stratejimiz" belirlenmiş olmalı ve paylaşılmalıdır ki, gelişmelere uyum sürecimiz hızlansın. Atılması gereken ilk adım; ülkemizin mevcut yapısının nesnel bir fotoğrafını çekerek, sensör üretimi ve satın alınma ihtiyacı net olarak saptanmalıdır. İkinci adım; dünya sensör üretiminde başlıca firmalar, ürün çeşitleri, kalite özellikleri ve fiyatlarındaki gelişmenin eş zamanlı izlenmesidir. Üçüncü adım ise çok etkin bir iletişim kurarak, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre sensör tanımlamalarına yardımcı olmaktır. Dördüncüsü; sensör işlevleri ve fiyatları arasındaki dengeleri uzmanlar tarafından izlenmesi, kullanıcının bilgilendirilmesidir. Beşinci adım; dinamik bir envanterin yaratacağı bilgiyi kullanarak değer üretiminin artırılmasıdır.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.