ANALİTİK 3.0 AŞAMASI NEDİR?

Dunya Tekno Trend - - İŞ DÜNYASINDA EĞİLİMLER -

• Analitik yetkinliğin ilk adımı bilinçli bir etkilenme, ilgi ve amaç, araç ve ortamı özgür düşünceyle sorgulamaktır. • Analitik yetkinliğin ikinci adımı, her işimizi en itkili biçimde nasıl yapmamız gerektiğini sorgulayan, sürekli gözden geçiren bir yol ve yöntem, yani "metot" geliştirmektir. • Analitik yetkinliğin üçüncü adımı, ölçmek, saymak, karşılaştırmak ve genelleme yaparak varsayım oluşturmaktır. • Dördüncü adım, işimizle ilgili bir zihni modele dayalı 'kuramsal çerçeveye" sahip olmaktır. • Beşincisi, işlerimizi atadan gördü- ğümüz gibi değil, sağlıklı veriler üreterek, alışkanlıkla değil, analizle yönetmektir. • Altıncı adım, büyük veriyi ehlileştirerek, işimize yarayan verilerle yaramayanı ayıklayarak bilgiye ve anlamaya dönüştürmektir. • Yedinci adım, ayıklanmış verileri kullanarak yeni bir ürün ve iş yapma metodu geliştirmektir. • Görgüyle iş yapma analitik 0.0, veriye dayalı analizle yönetmek analitik 1.0, büyük veriyi ehlileştirmek analitik 2.0, ayıklanmış veriyle yeni bir ürün ve iş yapma tarzı geliştirmek de analitik 3.0 aşamalarıdır.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.