YENİ KÜLTÜR YARATMALIYIZ

Dunya Tekno Trend - - İŞ DÜNYASINDA EĞİLİMLER -

Hatırlama kültürü değişiyor: Tarih bilimi geçmişi anımsatarak, aynı yanlışları tekrarlamamamızı sağlar. Yaşamın her anını kayıt altına alan bir zaman kesitinde, binlerce yılın oluşturduğu "hatırlama kültürü" de yeniden yapılanacaktır. Bu yapılanmanın hızı, insanlara en az zarar verecek bir çizgide ilerlemesi, öngörme-önlem alma disiplinine uymayı gerektir.Biz, eşzamanlı uygulama potansiyelinin hatırlama kültürü üzerindeki etkilerini tartışır, zihni berraklık sağlarsak daha sağlıklı yaşama fırsatı yaratabiliriz. Yeni ekonomi ve yeni değer yaratma biçimin kavram, terim ve anlama süreçleri değişiyor: İnsan doğası karşılaştığı olguları adlandırır; adlardan kavramları, kavramlardan terimleri, kavram ve terimlerden düşünceleri, düşüncelerden de tepki biçimlerini yani davranışları düzenler.Bugün teknolojinin önümüze serdiği olağanüstü değişmeler, "teknolojik bilinci" gerektiriyor. Mitolojik, teolojik ve ideolojik bilinç aşamalarından sonra, teknolojik bilinç aşamasına geldiğimizi söyleyebi- liriz. Her bilinç değişmesi ve yeni bilinç düzeyi, kendine uygun bir kültür yaratır. Teknolojiyi adlandırma, kavram içeriklerini doldurma, alanlara göre terimler üretme, düşünceler geliştirme ve yeni davranış biçimleri belirleme aşamasını da alabildiğine sorgulamalıyız.

Yeni rekabet kültürü: rakip ve müşteri algısı farklılaşıyor: Eşzamanlı uygulama potansiyelinin dönüştürülmesi, son tahlilde rekabet ve rakip algımızı değiştirecek; yeni bir rekabet kültürü oluşturacaktır. Bu açıdan bakıldığında, bu yazı çerçevesinde kısaca değilen her aşamanın ve daha başkalarının toplumsal tartışma gündemine girmesi, gelece sağlıklı entegrasyonun gerek şartıdır. Sonuç olarak, Endüstri 4.0 aşaması, iki yazı kapsamında özetle aktardığımız konulardan bağımsız değildir.Sizlerle paylaştığımız konular tartışılmalı ki, bilgili ve temas halinde bir halkın enerjisini maddi ve kültürel zenginlik üretimine dönüştürelim ve toplumumuzun refahını artırabilelim.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.