AYLA KARDEŞLER TAM YETKİLİ OLSAYDI NELERE ÖNCELİK VERİRDİ?

Dunya Tekno Trend - - İŞ DÜNYASINDA EĞİLİMLER -

Ezbere dayalı eğitimi kaldırır, proje-odaklı, sorgulamaya odaklı, eleştirel aklı kullanan bir eğitim sistemi inşa ederlerdi.

Çocuklara mesleki yönlendirmeyi, kişisel beceri ve ülke ihtiyaçları politikalarıyla yöneten bir sistem oluştururlardı, ilkokul sonrasında meslek seçmeyi eğitimin bir parçası haline getirirlerdi.

Üniversitelerinin sayısı azaltır, niteliklerini arttırırlardı. Nicel değil, nitel gelişmeyi öncelik olarak alırlardı.

Üretimi, özellikle yüksek teknoloji ürünü katma değerli üretimi toplumun merkezi yapar, üreticinin, üretenin en alt düzeydeki çalışandan patronuna toplum içinde saygınlığını arıtırlardı.

Evrenin gerçekleri doğa kitabında yazılıdır mantığıyla çocuklar için oyun parklarında, matematik & fizik uygulamaları ile sanayi müzelerini bütünleştirir; üretime çocukları motive ederlerdi.

KOÇ Müzesi gibi müzeleri artırır; her sınıfı her sene yollar, çocukların ilgisini çekerlerdi.

Sanayiye, makinelere, üretime çekerlerdi.

Üreticilerin sanayide üretip yorulması yerine rant alanında kazanç cazibesini kırar, gençlerin olumsuz rol modelleri seçmelerini önlerlerdi.

Ortaokul ve lisede fuarlara öğrencilerin katılmalarını teşvik eder, çocuklarda mesleki bilinç yaratacak programlar düzenlerlerdi.

Ezberci eğitimin, gelişmenin önünü tıkamasını önlerlerdi.

Makinecinin ölçme ve karşılaştırma yapabilmesinin fırsatlarını yaratan büyük okullarından biri olan fuarların incelenmesini ve metot geliştirmeyi teşvik eder, fuarda firmaların "kendi kendine rekabet ile kazançlarını" herkese gösterirlerdi.

Alman firmalarının "Ben daha yapılamaz olanı yaptım” / “biz daha iyisini yapana dek en iyisi bu" yarışını ülkemizde yaygınlaştırırlardı.

Ülkemiz içinde fuarları Ar-Ge arenası haline getirir, gerçek başarıyı ödüllendirirlerdi.

Müşterilerin iş tanımı ile makinecilerin gelişmesi arasında sıkı bir bağ olduğunu, bu bağı fuarın, değişik yönleriyle kanıtlamasını, herkesle paylaşırlardı.

Sanayide, üretimde ve satışta gelişme için, fuarlarda "fiyat-odaklı görüşme" yerine "verimlilik ve fonksiyonel gelişme" alanına kayan bir dil gelişmesini sağlarlardı.

“Her şeyin en ucuzunu üretmeye odaklı üretimden, olması gerektiği kalitede üretim” odaklı bir kalite anlayışı yaratmaya çalışırlardı. Gelişmekte olan ülkelere " kaç kuruşa" bakılmasına razı olmaz, rekabet neyi gerektiriyorsa ona öncelik verirlerdi.

Kemal Ayla Cemal Ayla

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.