Büyük veri yönetimi okyanusları iyileştirecek

Bugün okyanusların yüzde 5’inden daha azı kontrol edilebiliyor. Çözüm sağlayacak teknolojiye sahibiz. Önemli olan, bu teknolojiyi harekete geçirip doğru zamanda müdahale edip edemeyeceğimiz...

Dunya Tekno Trend - - BAŞ SAYFA - DİDEM ERYAR ÜNLÜ didem.eryar@dunya.com

Son iki yıldır okyanuslar hakkında toplanan veri oranı, dünya tarihi boyunca toplanan veriden daha fazla. Bunun nedeni okyanus çevresine ve derinliklerine yerleştirilen sensörler. Bunun yanı sıra, ucuzlayan mikro uydular sürekli olarak dünyanın çevresinde dönüyorlar ve her bir köşede neler olup bittiğini kaydediyorlar. Dolayısıyla, okyanuslardaki ısı, tuz, kirlenme, asidite ve daha çok sayıda bilgiye her saniye ulaşabiliyoruz.

Okyanuslara altında çalışan otonom dronlar, sürekli olarak görüntü kaydediyor, sular altındaki dünyanın haritasını çıkartıyor, ender rastlanan mineral ve toprak parçalarını keşfedebiliyor.

Teknolojide kaydedilen ilerleme, sensörlerin ve uyduların ucuzlaması, dron sektörünün hızlı gelişimi, veri hacminin artmasındaki en önemli unsurlar. Bu yeni beceriler sayesinde okyanusların biyolojik, fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olabileceğiz. Fakat uzmanlar, toprağa dair sahip olduğumuz bilgi düzeyini yakalamak için bundan çok daha fazlasına ihtiyacımız olduğunu söylüyorlar.

Bugün okyanusların yüzde 5’inden daha azı kontrol edilebiliyor. Kritik ekosistemleri korumak ve okyanusların sürdürülebilir kalkınma potansiyelini ortaya koymak için daha güçlü bir veri toplama kapasitesine ihtiyacımız var.

Örneğin uydulardan sağlanacak daha geniş kapsamlı veri, yasadışı avlan- ma, plastik atıklar, zarar gören ekosistemler hakkında daha fazla müdahale ihtimali yaratacak. Denizüstü rüzgar santralleri ve dalga çiftliklerinin hız oranları kontrol edilebilecek; akıllı akuakültür uygulamalarının gelişimi sağlanabilecek, kentsel kıyı bölgelerinin korunması ve kıyı turizminin artması mümkün olabilecek.

Fakat ne yazık ki henüz bu noktada değiliz. Veri inovasyonu akımını engelleyen üç temel konu var: Veri arzının düzensiz olması; talep ve yönetim.

Okyanuslara dair mevcut veri arzı, kağıt dokümanlarla, eski formatlarla, özel arşivlerle, yetersiz altyapı ve sınırlı veri kapasitesi ile kitleniyor. Okyanus incelemesi pazarı ise aslında bilimin ilgi alanına giriyor ve ne yazık ki bilim bu konuda gerekli olan finansman kaynaklarına ulaşamıyor. Ticaret potansiyelinin önündeki engeli ortadan kaldırmak için, yeni finansman mekanizmalarının geliştirilmesi gerekiyor.

Veri doğru yönetilirse değer yaratır

Finansal İstikrar Kurulu İklimle Bağlantılı Finansal Bildirim Görev Gücü bu konuda farkındalık yaratmak için önemli adımlar attı ve okyanuslardan kaynaklanan risklere dikkat çekti. Bugün üretilen veriler hükümetler, üniversiteler, araştırma kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör tarafından paylaşılıyor; fakat bu verilerin çok sınırlı bir bölümü Açık Veri olarak ulaşılabilir konumda.

Oysa veri, kullanıldığı ve iyi yönetildiği zaman değer yaratıyor.

Okyanusların geleceğini korumayı hedefleyen ve aynı zamanda bunu bir iş modeline dönüştürerek piyasaların ilgisini çekecek bir yapıya ihtiyaç var. Geçmiş dönemde, okyanuslar hakkındaki bilgi hükümetler ve kamu kurumları tarafından toplanırken, bugün bu işi özel sektör üstlenmiş durumda. Dolayısıyla bu konu artık sadece çevreyi ilgilendiren bir konu değil, aynı zamanda ekonomiyi de ilgilendiren bir konu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.