YATIRIM ORTAMI VE YERLEŞİM YERİ ARZI

Dunya Tekno Trend - - İŞ DÜNYASINDA EĞİLİMLER -

Dünya genelinde kimya sanayinin gelişimini biyoteknoloji, nanoteknoloji, polimer kimyasalları ve özellikli kimyasallara kayış eğilimi yönlendiriyor. Bu gelişmeleri dikkate alarak yurtiçindeki mevcut üretim tesislerinin konsolidasyonu sağlanmalı, yeni yatırımlarda da sektör ilgililerinin her zaman vurguladıkları gibi, “Çevre düzeni planlarında kimya sektörüne yönelik, stratejik ve büyük ölçekli yatırımlar için uygun yatırım yerleri belirlenmeli,” gerekli altyapılar hazır hale getirilmelidir.

Kimya sektörünün küresel eğilimleri dikkate alınarak, rekabet gücü yaratan, geliştiren ve sürdürülebilir olmasını sağlayan; lojistik avantajları dikkate alan, strateji konsepti içeren, yakın ve uzun dönemli geleceğin olası etkilerini gözeten yer tahsisleri yapılmalıdır.

Petrorafineri, petrokimya, sıvı kimyasal depolama ve enerji sektörleri bağlamında yapılacak yatırımlarda, sinerjik kümelenmeyi kolaylaştıran, rekabet avanantajı yaratan, Özel Enerji ve büyük ölçekli Endüstri Bölgeleri ivedilikle hayata taşınmalıdır.

Siyasi irade, bürokrasi ve sivil inisiyatiflerin görüş ve önerilerini dikkate alan, ülke ekonomisine katkısı kadar yönlendirici özellikleri de gözeten; farklı otoritelerin çabalarını bir merkezden koordine eden Kimya İhtisas Endüstri Bölgesi’ ni özellikle yüksek katma değerli kimyasallar için ivedilikle gelişmiş ve ekosistemi etkileşim üretebilen bölgelerde - Marmara Bölgesi'nde - realize edilmelidir. Yatırım bölgelerinin bütün altyapılarını tamamlayarak uzun dönemli kiralama ve üretim-mülkiyeti odaklı tahsislerin yapılabilmesinin mevzuat altyapısı oluşturulmalıdır.

Türkiye, kimya özel ihtisas bölgelerini hızla realize ederek, liman ve bazı altyapı tesislerini yaparak “üretim-mülkiyetli odaklı”, 30 yıllık gibi uzun dönemli kiralama ya da başka yöntemlerle yatırımcının işini kolaylaştırmak için, sunma noktasındadır.

Timur Berk Mustafa Bağan

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.