KATMA DEĞERİ YÜKSEK KİMYASALLARIN YURTİÇİNDE ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN….

Dunya Tekno Trend - - İŞ DÜNYASINDA EĞİLİMLER -

Ara maddeleri ithalatı kimyasal madde ithalatının yüzde 73’ ünü teşkil etmektedir.Bu alandaki dışa bağımlılığın azaltılması yerli hammadde ve doğal kaynaklarımızın ara madde olarak kullanılması ile mümkündür. Madenlerimizin mineral olarak kullanımı değil, işlenerek ihracatı tercih ve teşvik edilmelidir.

TOBB Kimya Meclisi bünyesinde kurulan Ar&Ge alt komitesinin TKSD ile beraber saptadığı 50 kimyasal ürünün birçoğunun fizibilte çalışmaları da tamamlanmıştır. Katma değeri yüksek kimyasal üretimi için saptanan ürünler özel olarak teşvik edilmelidir.

Mevcut Ar&Ge Merkezi ve tasarım merkezlerinin bir envanteri yapılmalı, ihtiyaç olan alanlarda yenileri kurularak sağlıklı ve ihtiyacı karşılayan Ar&Ge yapısı oluşturulmalıdır.

Eğitim sistemimizin Ar&Ge elemanı arzındaki nicelik ve nitelik sorunu gözden geçirilmeli, siste- min eksiklikleri tamamlanarak yatırım cazibesi yaratmanın temel girdilerinden biri olan “nitelikli Ar&Ge elemanı arzı” artırılmalıdır. Hedef ülkemizdeki “Beşeri Sermaye”nin arttırılmasıdır.

Nitelikli işgücü arzının yeterli düzeye çıkarılması, teşvik sistemlerinin ülkemizi uluslararası rekabet düzeyine ulaştırması için kapsayıcı kurum anlayışı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kamu birimleri, özel kesim örgütleri ve sivil inisiyatiflerin belli bir merkezden koordinasyonu hayati önem taşımaktadır.

Teşvik sistemleri gözden geçirilerek, dünya genelinde kimya sektöründeki eğilimleri dikkate alan, ülkemizde kimya sektörüne rekabet konumu kazandıran önceliklere göre yeniden yapılandırılmış teşvik sistemi uygulanmalıdır.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.