AB UYUM SÜRECİNDE ALTYAPI VE BEŞERİ SERMAYE DİKKATE ALINMALI

Dunya Tekno Trend - - İŞ DÜNYASINDA EĞİLİMLER -

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Yönetmeliği'nin (SEVESO) uygulaması, Tehlikeli Malların Karayolu ile Taşınması Yönetmeliği, 23 Hazİran 2017 tarihinde yayımlanan Kimyasal Maddelerin Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ev Kısıtlanması (KKDİK) yönetmelikleri yürürlüğe girdiğinde ciddi bilgi ve insan kaynağı ihtiyacı doğacaktır.

Mevzuatın kavranması ve içselleştirilmesi için uygulamalı eğitimler kamu, özel kesim ve ilgili STK katılımıyla hızlandırılmalıdır.

Kitle haberleşme araçlarında “kamu spotları” ile mevzuat yükümlülükleri hakkında insanlarımız haberdar edilmelidir.

Mevzuat uyumunda sanayiciye ek yük getiren yükümlülüklerin yükünün hafifletilmesi gereklidir.

Yatırımcının işini kolaylaştıracak işlemleri hızlandıracak önlemler için farklı kamu birimleri, özel kesim ve STK’lar arasında koordinasyon tek merkezli yürütülmelidir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.