GELECEĞİ İNŞA ETMEK İÇİN NELER YAPMALIYIZ?

SARTEN Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir’e göre ambalaj sektörünü uzun soluklu geleceklere taşımak için yapılması gereken işler:

Dunya Tekno Trend - - İŞ DÜNYASINDA EĞİLİMLER -

1-

Hammadde üretimini teşvik edilmeli, maliyetini uygun ürün arzı güven altına alınmalı, bütün için ekonomin tüm aktörleri işbirliği ve güç birliği yapmalıdır. 2-

Mesleki yüksek okulların geliştirilmesi bir seferberlik mantığıyla ele alınmalı; kamu, özel kesim ihtiyaç odaklı programlar üzerinde uzlaşarak teknik işgücü sorunu ivedilikle çözülmelidir. 3-

İhracata önem verilmeli, ihraç edilen ürünler ve pazarlar çeşitlendirilmeli ve ihraç sistemimizin dayanıklılığı artırılmalıdır. 4-

Mesleki örgütlerimiz kısa vadeli çıkarlar üzerinde çatışarak enerji yitirme yerine, projeodaklı somut çalışmalar üzerinde uzlaşarak, kolektif gücümüzü verimli kullanma konusunda sorumluluklarını yerine getirmelidir. 5-

Müşterinin ambalaj bilincini geliştirmek, en iyi ambalaj satın alma yerine en uygun ambalajı tanımlayarak fonksiyon ve maliyet dengelerini gözeten kampanyalar kesintisiz sürdürülmelidir.

6-

Teşvikleri Ar-Ge ve tasarım gibi uç alanlara yoğunlaştırmalı; teşviklerin tembellik yaratmasına fırsat verilmemelidir. 7-

Teşvikle, rakiplerimizle “şans eşitliği” yaratan önlemlere odaklanmalı; üreticilerimizin haksız rekabetle zor durumlarda kalmaları önlenmelidir. 8-

Kalitede ödün vermeden; kaliteyi ürünün doğası olarak gören bir anlayışla, gelişmiş Avrupa’ya hızlı ulaşabilme ve erişebilme potansiyellerini değerlendirmek için kapsayıcı ortaklıklar oluşturulmasına siyasi irade, bürokrasi, sanayici ve STK’lar ortak bir dil ve davranışla yanıt vermelidir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.