KOMPOZİT SEKTÖRÜ SORUMLULUĞUMUZ

Dunya Tekno Trend - - İŞ DÜNYASINDA EĞİLİMLER -

Ülkemiz cam elyafı ve karbon elyaf gibi iki temel kompozit girdisini üretiyor. Bu konuda yirmi yıldır gözlemler yapıyorum.Birincisi ülkemizde “üretim tesisleri ölçeklendirme” konusunda hep gerilerde kalındı.Cam elyaf konusunda yapılan yeni yatırımlar olumlu bir adım. Karbon elyafla çok ortaklı ve çok uluslu şirket yapısı da pozitif bir gelişme. Yurtiçi kullanım açısından “fiyatodaklı satın alma kararları” yerine “fayda/ maliyet odaklı satın karar alma kararı” verme konusu bireyler, firmalar hatta kamu yetkililerinin zihninde netleşmiş değil. Başlangıç fiyatı yerine uzun ömür, dayanıklılık ve işlevselliği dikkate alanmaliyet anlayışına geçilebilirle kompozitler alanında sıçrama yapabiliriz. Hızla tüketici, kullanıcı bilincini beslemek gerekiyor. Kompozitlerin tanınması ve tanıtılması konusunda ekonominin bütün aktörleri sorumlu: Siyasi irade, bürokrasi, sanayici, medya ve tüketici sivil inisiyatifleri. Kamu ihalelerinde kompozit malzemenin “uzun dönemli analizi” yapıldığında, alternatiflere göre üstünlüğü anlaşılabilir. Ezberleri bozmadan bu sektörün hak ettiği yeri alması uzun zaman alacaktır. Ülke kaynağının buna tahammülü yoktur diye düşünüyorum. Kompozitler ülkemizin rekabet avantajı olan bir alan…Bu alan keşfedilmiş, yatırımlar yapılmış ve belli bir düzeye gelmiş. Şimdi anlamlı işbirlikleriyle, doğru tanımlamalar, sıkı iletişim, hızlı uyum ve kendini yeniden üreten bir yapı oluşturma zamanıdır.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.