AY KÖYÜ kuruluyor

Avrupa Astronomi Kongresi’nde, Ay’da bir köy kurma zamanının geldiği konuşuldu. Projenin adı “Uzay 4.0”. Google, Tesla, Boeing, Lockheed işin içinde yer alan şirketlerden bazıları. Her şey planlandığı gibi giderse 2040’da köyün nüfusu 100’e ulaşabilir.

Dunya Tekno Trend - - BAŞ SAYFA -

Ayda kurulacak köy, Dünya’ya bağlı bir otel değil, Ay’dan yararlanan bir ekosistem olacak. Tek bir ülkenin değil, bir çok ülkenin katkısıyla oluşacak olan Ay Köyü’nde devletler yerine şirketlerin borusu ötecek.

İşletmeler dijital dönüşümün önemini kabul etseler de, dünya çapındaki organizasyonlar dijitale geçiş unsurlarını dengelemekle mücadele ediyorlar. Fujitsu'nun yeni sonuçlandırdığı "Dijital Dönüşüm Uzlaşması" araştırmasına katılan on dört ülkeden bin 625 işyeri yöneticisinin üçte biri son iki yıl içerisinde 423 bin euro maliyetle bir projeyi iptal ettiğini, dörtte biri ise 555 bin euroluk maliyetli başarısız bir proje yaşadığını söylüyor.

İşletmelerin yüzde 84'ü müşterilerinin daha dijital olmasını beklediklerini söylerken, yüzde 71'i rakiplerinin arkasında kaldıklarını düşünüyor. Nihai olarak işletmelerin yüzde 66’sı dijital dönüşümün bir sonucu olarak müşterilerinin kaybedeceklerine inanıyorlar.

Fujitsu Amerika ve EMEIA Başkanı Duncan Tait, ”Teknoloji gerçek anlamda dönüşümcü olabilir, ancak dijitalde en iyisini yapmak en yeni araçlardan daha fazlasını gerektirir. Bir işletmenin içine yeni teknolojilerin girmesi her zaman denge olarak adlandırılır. Teknolojik değişim hızla artarken, denge daha önce hiç bu kadar önem kazanmamıştır. En iyi uygulamaları ve cihazları almak artık yeterli değil; yetenekli ve yetenekli insanlar olmadan bunları kullanmak anlamsızdır” diyor.

Dijital dönüşümü anlamak

Araştırmalar dijital dönüşümü anlamanın, teknolojiden çok daha fazlası olduğunu gösteriyor. Fujitsu tarafından yaptırılan araştırma, işletmelerin dijital olarak dönüşüm için gerekli dört stratejik öğeye karşı nasıl performans gösterdiğini inceliyor. Bu unsurlar; insanlar, eylemler, işbirliği ve teknoloji (İEİT) olarak sıralanıyor.

İNSANLAR

Dijital dönüşümle uğraşan kişilere yaklaşımlarını değerlendirirken, iş liderlerinin yüzde 90’ı dijital uzmanlığa erişimlerini artırmak için adımlar atıyor. Yüzde 70'i de dijital beceri eksiklikleri olduğunu itiraf ediyor. Yüzde 80’i beceri eksikliğinin siber güvenliği ele almanın en büyük engel olduğunu söylüyor. Geleceğe baktığımızda, ticari beceriler anahtar bir mesele olmaya devam ediyor. Yüzde 93’ü yapay zekanın organizasyonların gelecek başarısında yetenek kazandıracağına, yüzde 83’ü ise 2020'de ihtiyaç duyacağı bece- rileri değiştireceğine inanıyor.

AKSİYONLAR

Dijital dönüşüm çalışmalarında ihtiyaç duyulan süreç ve davranışları ifade eden eylemlere bakıldığında, on iş insanının dokuzu örgütlerinin açık bir şekilde tanımlanmış bir dijital stratejiye sahip olduğunu söylüyor. Gölge dijital projelerinin organizasyonun anlamlı bir yenilik yapmasının tek yolunun olduğunu düşünüyor. İş insanlarının yüzde 66’ı ise gelecekteki başarısızlık maliyetinin işletmeleri dijital dönüşümden uzaklaştırdığını söylüyor.

İŞ BİRLİĞİ

İş dünyası liderleri; teknoloji uzmanları ve mevcut müşteriler dahil olmak üzere iş ortaklarıyla birlikte üretim projeleri işbirliğinde olumlu adımlar atıyor. Şaşırtıcı bir şekilde, yüzde 79'u bu birlikte üretim projelerinin bir parçası olarak hassas bilgileri paylaşmaya istekli bile olacaklarını düşünüyor. Yüzde 73’ü yakın gelecekte başarı eksikliğinin stratejik ortaklıklara zarar vereceğini söylüyor.

TEKNOLOJİ

Teknoloji söz konusu olduğunda, iş dünyası liderleri geniş bir sistem aralığı uygulamayı planlıyor; Önümüzdeki 12 ay içinde iş dünyası liderlerinin yüzde 47’si bulut bilişim, yüzde 46’sı yapay zeka, yüzde 52’si siber güvenlik çözümleri, yüzde 51’i nesnelerin internetini sunmayı planlıyor. İş liderleri, teknolojik değişimin yıkıcı etkisinin farkındalar ve yüzde 86’sı, değişim yeteneğinin önümüzdeki beş yıl içinde hayatta kalmaları için çok önemli olacağını söylüyor. Bununla beraber, yüzde 71'i organizasyonlarının yapay zeka gibi teknolojilere uyum sağlama kapasitesi hakkında endişe duyuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.