NE YAPILMALI, NASIL YAPILMALI?

Dunya Tekno Trend - - İŞ DÜNYASINDA EĞİLİMLER -

Projelere ölçülü bir kuşkuyla yaklaşmak, başka bir anlatımla “bilimsel kuşku” ile irdelemek gereklidir; gerekliliğin ötesinde zorunludur. Kuşkunun bir “hastalığa” dönüşmemesi, birtakım çıkarların “aracı” haline getirilmemesi de bir o kadar önemli ve değerlidir. Asyaport odağından baktığımız zaman ülkemizi yönetenlerin netleştirmesi gereken 6 adım var: Disiplin, bakış açılarını netleştirme, paydaşların yararlarını dengeleme, oluşturulacak sistemlerin dayanıklılığını artırma, bütün tarafların birikimlerini değerlendirme ve yeni yeterliliklere doğru ilerleme. Disiplin başarının anahtarıdır: Disiplin, bilgi, ilke ve kurallar üzerine kurulur; oluşturulacak sistemin güvencesidir. İlgilenen herkesin ülkemizin konteyner limanları konusundaki stratejisinin ne olduğunu bilmesi gerekir. Yatırımcı zihnine, alınan kararların, verilen desteklerin, onaylanan izinlerin hukukun güvencesi altında olduğuna ilişkin en küçük bir kuşkunun gölgesi düşmemelidir. Devlet devamlılığı esas alınarak, kararlar yaz-boz anlayışına kurban edilmemelidir.Bütün bunların ülkemizde olmadığını söylemek istemiyorum; yatırım iklimi yaratmanın gerek şartı olarak hatırlatıyorum. Konteyner elleçleme hizmeti sunan yatırımcı da, sokaktaki insan da ülke planını, stratejisini bilirse, kitle desteğinin rüzgarı yatırımcı teknesinin yelkenlerini doldurur.

Ortak değerde, ortak iradede, ortak yararlar, ortak projelerde, ortak kurumlarda disiplin hızlı kalkınmanın vazgeçilmezidir. Bakış açılarını netleştirmeliyiz: Ülkemizde konteyner elleçleyen 26 limanın giderek kızışan uluslararası taşımacılıktaki rekabette yerleri nedir? Ölçek ekonomisi ve verimlilikleri bakımından desteklenmeleri ne kadar doğrudur? Limanlar arasında net bilgi, etkin koordinasyon ve odaklanma söz konusu mudur? Belirtilen üç yönetişim etkinliği olmadan limanlar birbirine olumsuz “tampon mekanizmalar” yaratarak, son tahlilde ülke kaynağının israfına yol açıyor mu? Bu konularda “netleşmiş bakış açısına” sahip olmadan, limanlar konusunu planlamak, etkin yönetişim mümkün mü? Kuşkusuz yük taşıtan ile yük taşıyan, işbirliği içindeki liman işletmeleri gibi konteyner taşıma sisteminde yer alan aktörlerin “çıkarlarını dengeleme” de etkin liman yönetişiminin temel görevidir. Oluşturulacak “konteyner taşımacılığı sisteminin dayanıklılığı” çeşitlilik, açıklık, hesap verilebilirliğe bağlıdır. Ülkemizde kamunun ve özel kesimin yaptığı liman yatırımları televizyon programlarında bile tartışılabilmelidir. Limancılık konusunda bilgisi olan “bütün tarafların birikimlerini değerlendirme” konusundaki özenimiz, konteyner taşımacılığımızı da sağlıklı geliştirecektir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.