“SİYASİ” YAPAY ZEKA İÇİN HÜKÜMETLERE ÖNERİLER

Chatham House raporu, yeni etik normlar belirleme sürecinde önemli roller üstlenecek olan hükümetlere ve uluslararası organizasyonlara şu önerilerde bulunuyor:

Dunya Tekno Trend - - GELECEK LABORATUVARI -

• Orta ve uzun dönemde, yapay zeka deneyimi sadece bir kaç ülkenin ve az sayıda insanın kontrolünde kalmamalı. Bugün yapay zeka teknolojileri ABD ve Çin’de bulunuyor. Dünya genelinde hükümetler, bu konuda bağımsızlık sağlamak için kendi yapay zeka teknolojilerine yatırım yapmak ve bu teknolojileri geliştirmek zorundalar. Bunun yanı sıra, mühendislik ve teknoloji alanında insan kaynağı yetişmesini sağlayacak eğitim ortamının oluşturulması da bir diğer önemli konu.

• Şirketler, sivil toplum kuruluşları ve hükümetler insani hedefler doğrultusunda yapay zeka teknolojilerine yatırım yapmalılar. Yapay zeka sistemleri, insan hayatının iyileşmesine, toplumsal kalkınmaya fayda sağlamalı. Toplumsal fayda sağlayan yapay zeka, özel sektöre doğrudan kar sağlamadığı için, bu sistemlerin geliştirilmesi için farklı bir bakış şç açısı gerekiyor. g y

• Yapay zeka sistemlerinin kapasiteleri ve sınırlarına yönelik bilgiler sadece teknik uzmanların hakimiyetinde olmamalı. Toplumun tamamı yapay zeka konusunda bilgilendirilmeli. Teknoloji eğitimine ve teknoloji yatırımlarına öncelik verilmeli.

• Yapay zeka alanındaki inovasyonun büyük bir bölümü ticaret sektöründe gerçekleşiyor. Bu nedenle, özel ve kamu sektöründeki yapay zeka geliştiricilerinin özellikle savunma sektörü ile güçlü işbirlikleri gerçekleştirmesi gerekiyor.

• Yapay zekanın sağladığı faydaların yaygınlaştırılması ve olası risklerinin doğru yönetilebilmesi için, hukuki çerçevenin çok iyi belirlenmesi gerekiyor.

• Yapay zeka geliştiriciler ile düzenleyicilerin özellikle dikkat etmeleri gereken konu ise, insan-makine arayüzleri. İnsan zekası ve yapay zeka birbirinden tamamen farklı; bu nedenle bu ikisi arasındaki arayüzlerin çok dikkatli bir şekilde tasarlanması ve sürekli olarak yenilenmesi gerekiyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.