BESMETRE

Ekonomist - - Piyasanin Pusulasi -

Bireysel Emeklilik’te gerçekleşmeler

Bireysel Emeklilik Sistemi 2016 Gelişim Raporu, önceki hafta yayınlandı. Rapordan dikkatimizi çeken 7 önemli başlığı paylaşıyoruz.

1

2016 yıl sonu itibarıyla 6,6 milyon katılımcı adedi, 53,4 milyar TL emeklilik fonları büyüklüğü ve 7,4 milyar TL devlet katkısı rakamına ulaşıldı. Emeklilik fonları büyüklüğü bir yılda yüzde 24 büyürken, katılımcı sayısı yüzde 10 büyüme gösterdi. Buradan anlaşıldığı üzere, 2017 yılı başından itibaren kademeli olarak devreye giren otomatik katılımla birlikte gönüllü katılımda büyüme hızı yavaşlamış görünüyor.

2

2016 yıl içinde sonlandırılan sözleşmelerin kurulan sözleşmelere oranı yüzde 40,3 seviyesinde gerçekleşti. Bu oranın 4,5 puanı ‘başka şirketlere aktarım, hesap birleştirme ve emeklilik, vefat, maluliyet’ nedenleriyle sonlandı. Sisteme giriş yapıp da cayma hakkı kullanıldığındaki kıdem verisine bakıldığında, ilk iki yılda sisteme katılanların yüzde 31,4’ünün çıktığı görülüyor.

3

2016 yılı başında sistemde olup 2015 yılı içinde sonlandırılan sözleşmelerin toplam sözleşmelere oranı yüzde 11 seviyesinde. Yaş aralığı yükseldikçe, sözleşme sonlandırma oranının düştüğü görülüyor. 25 yaş altında sözleşme sonlandırma oranı yüzde 15’ken, 45-55 yaş bandında oran yüzde 10 seviyesine kadar iniyor.

4

2016 yılsonu itibarıyla sistemdeki sözleşmelerin ortalama kıdemi 3,1 yıldan 3,4 yıla yükseldi. BES’e dâhil olan nüfusun yaş ortalaması 2015’te 38,9’ken, 2016 yılında yaş ortalaması 39,4’e yükseldi. 2014’te ise yaş ortalaması 38,4 seviyesindeydi.

5

2015’te katılımcılara ait toplam fon büyüklüğünün yüzde 57’sine erkek, yüzde 43’üne kadın katılımcılar sahipti. Bu oran, 2016 yılında yüzde 56-44 seviyesinde gerçekleşti. Katılımcıların toplamına bakıldığında yüzde 16,6’sının ev hanımı olması, 2013 yılında devreye giren vergi avantajından faydalanma sisteminin değişmesi ve yüzde 25 devlet katkısının gelmesinin başarısını ortaya koyuyor. Böylece her kesim, BES’teki avantajlardan faydalanmaya başladı. Ev hanımları için önemli bir fırsat oldu.

6

2016 yılsonu itibarıyla toplam emeklilik yatırım fonu büyüklüğünü oluşturan fonlar, fon grupları detayında incelendi. Sözleşme başına ortalama 2,18 adet fon türü satın alındığı görüldü. Toplam büyüklük içinde esnek fonlar yüzde 32,9, kamu borçlanma fonları yüzde 26,6, likit fonlar yüzde 12,3, standart fonlar yüzde 9,9, yabancı para fonları yüzde 8,7 ve hisse fonlar yüzde 7 oranında paya sahip. Önceki yıla göre kamu borçlanma fonlarında gerileme olması dikkat çekti.

7

2016 yılsonu itibarıyla yürürlükteki sözleşmeler incelendiğinde ortalama aylık düzenli ödeme tutarının 210 TL olduğu görülüyor. Yaş büyüdükçe aylık ortalama katkı payının da yükseldiği görülüyor. 25 yaş altında ortalama katkı payı tutarı 152 TL iken, 25-34 yaş aralığında 167 TL, 35-44 yaş aralığında 208 TL, 45-55 yaş aralığında 253 TL ve 56 yaş üzerinde 293 TL. Yine sadece 2016 yılı için bakıldığında ise yürürlükteki sözleşmeler için ödenen aylık düzenli katkı payı tutarı 233 TL.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.