Sürücüsüz araçlar, sigorta sektörünü de şekillendirecek

Ekonomist - - Oto Pano -

Otomotiv sektöründe sürücüsüz araçlara doğru gelişen süreç, otomotiv endüstrisi ile birlikte şu an tahmini olarak 700 milyar dolarlı k bir değere sahip olan otomotiv sigortacı lı ğı nda da kuralları n baştan yazı lması na neden olacak. EY’nin sürücüsüz araç teknolojilerinin sigortacı lı k sektörü üzerindeki etkilerini mercek altı na aldı ğı rapora göre, büyük ölçekli araç üreticileri bu alanda aktif olarak çalı şmalar yürütüyor. Şimdilik yalnı zca üst segmentteki modellerini hı z kontrolü, kaza önleme ve raporlama gibi akı llı sürüş fonksiyonları yla donatan pek çok otomotiv şirketi, sürücüsüz araç teknolojisine yönelik tüketicilerde güven inşa edilmesini sağlı yor. Bununla birlikte 2020 gibi yakı n bir gelecekte tüm kazaları n önlenmesini sağlayacak bir teknolojinin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu gelişmelerin gelecekte sigorta primlerinin düşmesi ve araç garanti sürelerinin uzaması gibi etkiler yaratacağı öngörülüyor. EY raporuna göre, sürücüsüz araç teknolojisine yapı lan büyük yatı rı mlara rağmen, bu teknolojinin 2030 yı lı ndan önce geniş kitlelerce kullanı lmaya başlanması beklenmiyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.