“Faizde yukarı yönlü baskı devam edebilir”

Hasan Basri Tarman İŞ Portföy Sabit Getirili Portföy Yön. Kıdemli Portföy Yön.

Ekonomist - - Vergİde Gündem -

“Global piyasalarda var olmaya devam eden yüksek likidite, FED, ECB ve BoJ gibi önder büyük merkez bankalarının para politikasında normalleşme adımlarını oldukça yavaş atacağı beklentisi ile birleştiğinde küresel olarak faizlerinin düşük seviyelerde bulunmasına neden olmaya devam ediyor. ABD tarafındaki sıfıra yaklaşan uzun vadeli reel faiz seviyeleri, AB tarafındaki negatif nominal faizler, Japonya’da merkez bankası tarafından bir para politikası aracı haline getirilen nominal sıfır faizli uzun vadeli devlet tahvilleri gelişmekte olan ülke tahvil faizlerini destekleyen önemli unsurları oluşturuyor. Bunun yanı sıra, çoğu gelişmekte olan ülke ekonomilerinde makro temellerin geçtiğimiz birçok yıla göre daha sağlam bir temel üzerine oturması, artışa geçen ekonomik büyüme beraberinde düşen enflasyon ortamı, gelişmekte olan ülkelere olan sermaye akımını kuvvetlendiriyor. Bu durum, son dönemde yurtiçi tahvil piyasasında artan arzın piyasa tarafından karşılanmasında önemli etken olarak ön plana çıktı. Geçtiğimiz son üç ayda Hazine’nin artan borçlanma ihtiyacından kaynaklanan yüksek tutarlı ihalelerde yabancı yatırımcıların Türk sabit getirili menkul kıymetlerine olan taleplerinde artış olduğunu gözlemliyoruz. Ancak, Türkiye’de son dönemde bozulan enflasyon dinamikleri ve Hazine ihraçlarının tahvil arzında neden olduğu artış, faiz piyasasının karşılaştırılabilir gelişmekte olan ülke ekonomilerindeki piyasalara göre daha zayıf bir performans göstermesine neden oluyor. Önümüzdeki dönemde faiz üzerinde yukarı yönlü baskı devam edebilir.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.