BESMETRE

Ekonomist - - Estetik Ekonomisi -

Genç ve kadın katılımcılarda potansiyel var

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) ait verileri ayrıntılı olarak bir araya getiren Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu’nun 2016 yılı versiyonunda yaş, ikamet, cinsiyet gibi farklı alanlarda incelemeler yapılmış. Biz de bunları ortaya çıkaran verileri derledik.

GENÇLERDE ARTIfi VAR

Raporun katılımcıların yaş aralıklarına göre yıllar itibariyle dağılımlarının incelendiği bölümünde yer alan grafikte, 25 yaş altındakilerin sözleşmelerinin tüm sözleşmeler içindeki oranı 2003 yılında yüzde 7 civarındayken, 2016’da yaklaşık yüzde 14 olmuş. Sistemde yer alan gençlerin iki kata yakın arttığı söylenebilir. Diğer hiçbir yaş grubunda böyle bir artış bulunmuyor. Ancak, halen BES’te yer alan katılımcıların yaş ortalaması yüksek (39 yaş). Toplam fon büyüklüğü ağırlıklı BES yaş ortalaması ise 45,5.

Raporda fon büyüklüğünün cinsiyete göre ayrımı da yer alıyor. BES katılımcılarının yüzde 56’sı erkek, yüzde 44’ü kadın. Emeklilik şirketleri için kadın katılımcılar bu açıdan potansiyel olarak görülebilir.

Katılımcıların yalnız yüzde 37’si mesleklerini belirtmiş. Bunların içinde ‘serbest meslek’ sahiplerinin fon büyüklüğünün toplama oranı yüzde 26,1. Ev hanımları yüzde 16,1 ile ikinci sırada yer alıyor. Onları yüzde 9,3 ile işçi statüsündeki katılımcılar takip ediyor. Burada dikkat çekici bir nokta, SGK’dan emeklilerin payının yüzde 5,6 ile hiç de azımsanmayacak düzeyde olması olarak öne çıkıyor.

MARMARA VE EGE ÖNDE

Katılımcıların ikamet ettikleri illerdeki nüfusa oranına bakıldığında, Marmara ve Ege Bölgesi birinci sırada yer alıyor. Katılımcıların en yoğun olduğu il, yüzde 25 ile Muğla olmuş. Onu yüzde 21 ile İstanbul ve yüzde 20 ile Antalya takip ediyor. Ancak, 2016 yılı sonu itibarıyla yürürlükteki sözleşmelerin katılımcı adedinin önceki yılsonu değerlerine göre büyüme oranına baktığımızda durum farklı. EGM’nin artışları göstermek için hazırladığı Türkiye haritasında batıdan doğuya doru kayış gözüküyor. Katılımcı adedi artışının en fazla olduğu ilk üç il sırasıyla Gümüşhane (yüzde 25), Yozgat (yüzde 22) ve Adıyaman (yüzde 21) oluyor.

2016 yılı içinde ödenen aylık ortalama düzenli katkı payının tutarı 233 TL olarak gerçekleşmiş. Bu tutar, en fazla katılımcının yerleşik olduğu ilk 10 il temel alınarak hesaplanmış. Bu iller katkı payı tutarı sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Adana, Bursa, Antalya, Mersin, Kocaeli ve Konya.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.