Neden düştü? Niçin yükseldi?

Ekonomist - - ‘ev’den Çikan Iş Firsatlari -

Karsan Otomotiv, ABD Posta Servisi'nin yeni nesil dağı tı m aracı alı m süreci kapsamı nda ihale mercii tarafı ndan kendilerine siparişi verilen altı adet prototipin tamamı nı teslim etti. Bu haber sonucunda hisse, geçen hafta fiyatı en çok yükselenler arası nda yer aldı .

Batı Çimento, bağlı ortaklı ğı Batı çim Enerji Elektrik Üretim’in sermayesini 20 milyon TL nakit artı rmak suretiyle 100 milyon TL'den 120 milyon TL'ye yükseltilmesi yönünde yönetim kurulu kararı aldı . Şirket bu karara istinaden. yapı lan görüşmeler sonucunda, anı lan sermaye artı rı mı na iştirak edecek.

Geçen hafta gayrimenkul ve gayrimenkul yatı rı m ortaklı ğı (GYO) hisselerinde uzun süreden sonra yükseliş vardı . Martı GYO, Yeşil GYO ve Yapı Kredi Koray GYO yükselen ilgili sektör hisseleri arası nda yer aldı .

Yabancı yatı rı mcı ları n geçen hafta en çok satı ş yaptı kları hisselerden biri RTA Laboratuvarları oldu. Yabancı satı şları sonucu düşüş trendine giren hisse geçen haftaki yüzde 11,83 değer yitirdi.

SPK, aldı ğı karar uyarı nca Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamı nda Euro Kapital Yatırım Ortaklı ğı payları nda 20 Ekim tarihli işlemlerden (seans başı ndan) 3 Kası m tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanacağı nı duyurdu. Buna göre şirket hisseleri, belirtilen tarihe kadar açı ğa satı şa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek. Bu haber hissede düşüşe neden oldu.

Türk Telekom'un üçüncü çeyrek net dönem kârı 293,5 milyon TL ile 336 milyon TL olan piyasa beklentisinin altı nda gerçekleşti. Şirket, finansman tarafı nda da 505 milyon TL'lik net gider kaydetti. Beklentinin altı nda kalan net kâr sonucunda hisse geçen hafta düştü.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.