48 GÜNEŞ KRALİÇESİ

Canlı renklerle dansta, sportif seçimlerle rahatımızda, güneş ile flörtteyiz... Nihayet kumsaldayız!

Elele - - HAZİRAN İÇİNDEKİLER -

güneşle flörtteyiz.

Sportif seçimlerle

Söz KoNuSu EğLENcE vE SöRf oLuNcA dESENLİ SwEAtShIRtLER, NEoN RENKLER vE bAyILdIğImIz pÜSKÜL dEtAyLAR tAm dA İhtİyAcImIz oLAN ŞEy. SWEATSHIRT: MADE IN LOVE (İSTANBUL FASHION INCUBE) ¨ 489 BİKİNİ: GİZEM BAŞ (BUILDING) ¨ 125

bÜStİyER mAyo ÜStLERİ, SEzoNuN GÜÇLÜ KozLARINdAN. GoLd AKSESuARLAR AKŞAmÜStÜ pARtİLERİ İÇİN İyİ SEÇENEK. BİKİNİ: ERES ¨ 475 KOLYE : MANGO ¨ 89.90 BİLEKLİK: PP FROM LONGWY € 214 GÖZLÜK: H&M ¨ 24.95

SpoRtİf ŞIKLIK, modANIN hER NoKtASINI ELE GEÇİRdİ. ELbEttE pLAjLARI ES GEÇmESİ bEKLENEmEzdİ. KApÜŞoNLu vE fERmuARLI mAyoLAR, bu AKIm İÇİN bİÇİLmİŞ KAftAN. MAYO: MICHAEL KORS (BRANDROOM) $ 494 ŞAPKA: H&M ¨ 49.90

mASKuLEN yAKA dEtAyLARI İLE ÇEKİcİLİğİNİ ARtIRAN RENKLİ yELEKLER mEvSİmİN vAzGEÇİLmEzİ. YELEK: GÜNSELİ TÜRKAY (İSTANBUL FASHION INCUBE) ¨ 450 GÖZLÜK: H&M ¨ 24.95 BİKİNİ ALTI: TOPSHOP ¨ 39.90

cANLI RENKLER vE bRoNz tEN İKİLİSİ fAzLASIyLA ALAtuRKA bİR fİKİR Gİbİ GELİyoR dEğİL mİ? dEğİL! GEÇEN yILdAN bu yANA bAŞ tAcImIz hALİNE GELEN

mAyoLAR tÜm öNyARGILARI yIKIyoR. MAYO: HERVE L. LEROUX (BEYMEN) ¨ 975 BİLEKLİK: TOPSHOP ¨ 39.90

GÖZLÜK: H&M ¨ 24.95

fARKLI dESENLERdEKİ KIyAfEtLERİN bİRLİKtE KuLLANILmASI hİÇ bu KAdAR modA oLmAmIŞtI. vE Şİmdİ bu tEKNİğİ pLAj modASINA uyARLIyoRuz. ÇİzGİLER vE yuvARLAKLAR... tEK KuRAL, RENK bÜtÜNLÜğÜ. SWEATSHIRT: NAIL BARRETT (BEYMEN) ¨ 1275 BİKİNİ: MIKOH (BEYMEN) ¨ 495

tEK pARÇA mAyoLAR, pLAjdA AKtİvİtE SEvENLER İÇİN oLduKÇA KoNfoRLu. AmA oLAy RAhAtLIKtAN İbAREt oLSAydI modA oLmAzdI dEğİL mİ? İŞtE bu yÜzdEN dİjİtAL dESENLER vE fERmuAR dEtAyLARI İLE EğLENcENİN dozuNu ARtIRIyoRuz. MAYO: GİZEM BAŞ (BUILDING) ¨ 199 DALGIÇ KIYAFETİ: EDİTÖRE AİT

FOTOĞRAF: FIRAT MERİÇ STYLING: İREM AKALIN SAÇ: SERKAN YILDIRIM/NO:21 MAKYAJ: SERKAN PARMAKSIZOĞLU FOTOĞRAF ASİSTANI: FORA NORMAN STYLING ASİSTANI: İLAYDA UYANIK MEKAN İÇİN BURÇ BEACH’E TEŞEKKÜR EDERİZ.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.