YAZ GÜNLERİNİN ÖZEL BAKIMI

Elele - - GÜZELLİK -

cildimiz ve saçlarımız güneşin zararlı ışınları, klor ya da tuzlu sudan fazlasıyla etkilenir ve parlaklığını kaybeder. Bunu önlemek için düzenli

aralıklarla bakım yapmak şart!

aleXanDer wanG

(BeYmen), ¨ 750 KéraSTaSe DenSIfIQUe

ŞamPUan, 72

l’OccITane ImmOrTelle BrIGHTenInG HanD care SPf 15, ¨ 89 laUra mercIer VÜcUT Kremİ,

177 BIOTHerm İncelTİcİ Krem, ¨ 99

BUrT’S BeeS TUrUnÇGİller Ve Zencefİl ÖZlÜ DUŞ jelİ,

¨ 59

jOHn frIeDa SaÇ

maSKeSİ, ¨ 27

¨

ren mOrOccan

rOSe VÜcUT YaĞI,

¨ 180

¨

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.