Bu yaz nerede EğLENiLiR?

Elele - - YAZAR -

İstANBuL’DA KALANLAr içiN MütHiş Bir DANs MEKANı oLAN TopLEss, TAKsiM’DE FitAş SiNEMAsı’NıN EN üst KAtıNDA sizi BEKLiyor. GüNDüz sAAtLEriNDE GiDip GüNEşLENEBiLECEğiNiz MEKANıN AKşAMüstü pArtiLEri pEK LEziz. ÇEşME’DE ALtErNAtiF çoK GiBi GözüKsE DE sEzoN BAşıNDAN BEri EN popüLEr MEKAN ÖKüz! ADı sizi yANıLtMAsıN, MEKAN tAM Bir BEyEFENDi! ALAçAtı Port’tA BuLuNAN ÖKüz, AKşAM yEMEği HizMEti DE vEriyor. 23.00’tEN soNrA MAsALAr KALDırıLıp, şAHANE Bir ÇEşME EğLENCEsiNE BAşLANıyor. BoDruM isE Bu sENE Pop’LA şENLENiyor. SistEMi oLDuğu GiBi yENiLENEN MAKi HotEL’iN içiNE AçıLAN MEKAN, MAyıs AyıNDAN BEri HizMEt vEriyor.

TOPLESS

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.