SELİNŞEKERCİ İLE AYAKÜSTÜ

Elele - - YAZAR -

HAstAyıM oNA... BüNyEsiNDE DişiLiği,

ErKEKsiLiği, KoMEDiyi BArıNDırAN NADir KADıNLArDAN. FALAN FiLAN sErisi KitApLArıMıN BAş KAHrAMANı BiGE’yi oNuNLA çoK uyuşturuyor, Bir GüN HiKAyEMiN FiLMi yApıLırsA oNDAN

BAşKAsıNı DüşüNEMiyoruM.

Pazar pazar rahatsız ediyorum ama şu an üzerinde ne var? Eşofman, mikili tişört ya da tüylü terlik?

ŞEy, ‘LovE is iN tHE Air’ yAzAN tişörtüM vE uzuN çorApLArıM.

Geçirdiğin en korkunç tatil nasıldı?

KELEBEKLEr VADisi DiyE yırtıNıp, KoNForMistLiğiM AKLıMA GELiNCE AğLAMA KriziyLE ‘BANA tEKNE BuLuN’ DiyE pANiK AtAK GEçirMiştiM. SiNEKLi KArpuz, MöNüNüN vAzGEçiLMEziyDi.

Yarın sabah bir yere gitmek istesen bu neresi olurdu, neden?

LoNDrA. YAz GELDi ALışvEriş LAzıM. 2-3 (200-300) pArçA Bir şEy ALıp GELEyiM, GiyECEK Bir şEyiM yoK.

Topuklu ayakkabılarla aran nasıl, en uzun kaç saat ayağından çıkarmamışsındır?

EvDE sEvGiLiyE CiLvE içiN GiyiLEBiLir. GEçEN HAFtA sEttE GELiNLiK vE topuKLu AyAKKABıyLA 18 sAAt KoşuNCA Error vErDiM çüNKü.

Yaptığın en büyük moda hatası neydi? Vatka, kalın kaş vs.

ÇoK DALGA GEçECEKsiN, KoCA KALçAMA GiyDiğiM rApçi KotLArıyLA EFsANEyDiM.

Yaşayan en seksi Holywood erkeği kim?

HuGH LAuriE. ZEKA, HorMoN Coşturur.

Yemek konusunda kendini kaybettiğin sofra hangisi?

JApoN MutFAğı, GErEKirsE KirAMı vErMEyip HEpsiyLE susHi yiyEBiLiriM.

Hangi yiyeceğin kalorisinin sıfır olmasını isterdin?

PANCAKE.

En saçma batıl inancın hangisi?

YEDi sAyısı! GüN içiNDE GözüME iLiştiysE yANDıM.

İstanbul’a bir notun var mı?

HEr AN sEttEyMişiM HissiNDEN BEzDiM; HErKEs Mi üNLü ArKADAş?!

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.