ÖneMli Olan BOYU DeĞilMiŞ

Elele - - YAZAR -

İNtErNEttE oKuDuğuM ‘YENi sEKsiLEr KısA ErKEKLEr’ yAzısıNDAN, AMEriKAN ErKEKLEriNiN Boyu uzuN oLMAsıNA rAğMEN KADıNLArıN GENç GözDELEri ZAC EFroN, DANiEL RADCLiFFE, UsHEr, BruNo MArs (NErEsi sEKsiysE?) vE DAvE FrANCo’NuN ortALığı yAKMAsı HABEr oLMuş. BizDE yıLLArCA 1.80’iN üzEriNE çıKAMAyAN stArLıK sistEMi MurAt Boz’uN GEMiyE KAtıLMAsıyLA BozuLMuştu. ALLAH’tAN oyuNCuLArıMız BEst MoDEL çıKışLı DA orADAN yırtıyoruz AMA KısA BoyLuLAr sEKsiDir GErçEğiNi Biz yıLLArDır yAşıyoruz, DüNyANıN BuNu yENi KEşFEtMiş oLMAsıNA KoCA Bir pEs!

ZAC EFRON

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.