Trend; TENiSÇi ETEKLERi

Elele - - YAZAR -

RAKEtiNiz oLMAsA DA tENistEN Hiç ANLAMAsANız DA GüN siziN GüNüNüz, çüNKü HErKEsiN KuLLANıMıNA AçıK oLAN tENisçi EtEKLEri Bu sEzoN pEK MoDA. KısALığı AçısıNDAN BENiM HEr zAMAN FAzLAsıyLA iLGiMi çEKEN EtEKLEr, Bu sENE IsABEL MArANt, PiNKo, KArEN MiLLEr vE TopsHop GiBi MArKALArıN KrEAsyoNuNA DAHiL oLMuş. DAr KEsiMLi Bir BLuzu üzEriNE GEçirip MoDErN Bir HANıMEFENDi GörüNüMüNDE yA DA KEsiK yAKA BüyüK BEDEN BAsKıLı tişört iLE BirLiKtE LoLitA HAvALArıNDA GEziNMENiz MüMKüN.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.