Yaratıcılık için GÜnlÜk HaYat tÜYOları

Elele - - YAZAR -

1. Günde en az 15-30 dakika yalnız zaman geçirin. 2. Farklı düşünen arkadaşlarla eğlenin. 3. ‘Hayır’ kelimesini daha sık kullanın. 4. Mükemmel çok zaman alır, rahat olun. 5. Kuvvetli olduğunuz alanlara yönelin. 6. Kendinizi eleştirmeyin. 7. Cesaret toplayın. Susan Jeffers’ın Feel The Fear and Do It Anyway kitabında dediği gibi korkularınızın da üstüne gidin. 8. Merak edin. Çevrenizi, bilmediklerinizi, hislerinizi…

Her şeyi. 9. Eğlenin. İnsan gülümserken daha yaratıcı oluyor. 10. İnsan her an yaratıcı olamaz. Anlarımız var. Önce

tohumları ekin, sulayın, sonra hasat zamanı.

İnovasyon kapasİtesİnİn 1/3’ünün genetİk faktörlerden, 2/3’ünün İse çevresel faktörlerden kaynaklandığı tespİt edİlmİş.

‘KADın vE YArAtıCılıK’ CHErYl SpıEtH

GArDınEr, HArwArD Art CEntEr

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.