EVLER DAHA KULLANIŞLI, DAHA PRATİK

Elele - - BLOKNOT -

CaBınEt raYlı kaPı VE İÇ BÖlMElİ DOlaPları, HaFİFlİĞİ VE PratİklİĞİ

İlE HEr EVDE Şıklık YaratMaYa DEVaM EDİYOr. DİlEDİĞİnİZ tüM rEnklErDE BOYanaBİlEn aYrıCa DUVar kaĞıDı, kUMaŞ Hatta kİŞİYE ÖZEl BaSkı YaPılaBİlEn BU DOlaPlar

EVlErDE Harİkalar YaratıYOr. İStEĞE GÖrE CaM, BaMBU VE DİĞEr DOĞa

MalZEMElErİnDEn DE ürEtİlEBİlEn BU DOlaPlar

tErCİHİ SİZE BırakıYOr.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.