KALAMAR DOLMASI

Elele - - YEMEK -

4 KişiLiK

Hazırlama süresi: Pişirme süresi:

20 dakika 10 dakika

• BALıKçıNızDAN tAzE KALAMAr tüpLEri ALABiLirsiNiz AMA DoNDuruLMuş oLANLAr DA EN Az tAzELEri KADAr LEzzEtLiDir. TüpLEri DoLDurMADAN öNCE, iyiCE tEMizLEMELi, DuruLAMALı vE sErt pLAstiK BENzEri KıLçıKLArıNı tAMAMEN çıKArDığıNızDAN EMiN oLMALısıNız. • KALAMArLArı çoK pişirMEyiN, tüpLEriN pişMEsi sADECE BirKAç DAKiKA ALır. RENKLEriNiN BEyAzA DöNMEsi yEtErLi. EğEr DoNDuruLMuş KALAMAr tüpLEri KuLLANACAKsANız KAyNAr suDA KısA Bir sürE BEKLEtMENiz vE KuruLAMANız yEtErLi. TüpLEriN suLArıNı KAyBEtMEMEsi içiN KısıK AtEştE KızArtMAyA DiKKAt EtMELisiNiz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.