Deniz mahsulleri yaz aylarına en çok yakışan lezzetler arasında. Yaz boyu balıkçılardan aldığınız taze ürünlerle enfes lezzetler yaratabilirsiniz.

Elele - - YEMEK -

Malzemeler

• 20 KüçüK vEyA 6 BüyüK KALAMAr

tüpü • 100 ML GALEtA uNu • 1 yuMurtA, çırpıLMış • 30 ML DoğrANMış tAzE MAyDANoz • 100 Gr BADEM, KıyıLMış vE

KAvruLMuş • 15 ML KAJuN BAHArAtı • 30 ML Kuş üzüMü • 5 ML KiMyoN • 5-10 ML tAzE LiMoN suyu • 5 ML LiMoN DiLiMi • Tuz vE tAzE çEKiLMiş KArABiBEr • 30 ML tErEyAğı • 30 ML zEytiNyAğı

Hazırlanışı

KALAMAr tüpLEriNi tEMizLEyiN vE KAğıt HAvLu iLE KuruLAyıN. TErEyAğı vE zEytiNyAğı HAriç tüM MALzEMELEri KArıştıN. HAzırLADığıNız HArCı KALAMAr tüpLEriNE AşırıyA KAçMAMAyA DiKKAt EDErEK DoLDuruN. KoKtEyL çuBuKLArıyLA tutturArAK tüpLEri sAğLAMA ALıN. TErEyAğı vE zEytiNyAğıNı ısıtıN. KALAMArLAr pişENE DEK BirKAç DAKiKA sürEyLE KızArtıN. ÇuBuKLArı çıKArıN, HEr KALAMArı iKiyE KEsiN vE AtEştE çEvirDiğiNiz tAzE KuşKoNMAz, pAtAtEs KöFtEsi vE LiMoN DiLiMLEriyLE sErvis EDiN.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.