Dondurucunuzda her zaman bir paket milföy bulundurun. Milföyün kullanımı kolaydır ve pizza tabanı olarak mükemmel iş görür.

Elele - - YEMEK -

Malzemeler

• 15 ML zEytiNyAğı • 250 Gr pAstırMA, DiLiMLENMiş • 1 ADEt soğAN, DoğrANMış • Tuz vE tAzE çEKiLMiş KArABiBEr • 1 pAKEt (400 Gr) MiLFöy HAMuru, • 50 ML KurutuLMuş DoMAtEs pürEsi • 100 Gr MozzArELLA pEyNiri, rENDELENMiş • YAKLAşıK 20 BEBEK ıspANAğı yAprAğı • 100 Gr FEtA pEyNiri, Küp Küp DoğrANMış • 10 ADEt zEytiN, çEKirDEği çıKArıLıp iKiyE

BöLüNMüş • 1 yuMurtA, çırpıLMış • 30 Gr roKA yAprAğı • UN

Hazırlanışı

FırıNı 200 DErECEyE AyArLAyıN vE öNCEDEN ısıtıN. TAvAyA yAğı ALıN, oCAğıN ALtıNı AçıN vE pAstırMALAr çıtır çıtır oLuNCAyA KADAr soğANLA BirLiKtE KAvuruN. Tuz vE tAzE çEKiLMiş KArABiBEr iLE çEşNiLENDiriN. SoğuMAyA BırAKıN. TEzGAHıN üzEriNE uN DöKüN vE MiLFöy HAMuruNu NAziKçE AçıN. HAMuru, yAğLANMış GENiş Bir FırıN tEpsisiNE ALıN. Dış KöşELEriNDEN 1 CM’LiK şEritLEr KEsErEK HAMuruN KENArLArıNA çErçEvE yApıN. KurutuLMuş DoMAtEs pürEsiNi HAMuruN üstüNE yAyıN vE MozzArELLA pEyNiriNiN yArısıNı DA pArçA pArçA sErpiN. ÜzEriNE ıspANAK yAprAKLArı, FEtA pEyNir KüpLEri vE zEytiNLEri iLAvE EDiN. EN üstE KALAN MozzArELLA pEyNirLEriNi DAğıtıN. KENArLArA çırpıLMış yuMurtAyı sürüN vE 15-20 DAKiKA FırıNLAyıN. PizzANıN HAFiFçE soğuMAsıNı BEKLEDiKtEN soNrA DiLiMLEyiN. TAzE roKA iLE BirLiKtE sErvis EDiN. DiLErsENiz FArKLı pEyNir çEşitLEri KuLLANABiLirsiNiz. Yaşlanma EtKiLEriNi DurDurMA özELLiği oLAN vişNE ANti-AGiNG özELLiğiyLE BiLiNiyor. iyi Bir A vE C vitAMiNi KAyNAğı oLAN vişNE KALsiyuM, DEMir vE FosFor GiBi MiNErALLEr BAKıMıNDAN DA zENGiN.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.