SALATALIK ÇORBASI VE SOĞANLI GöZLEME

Elele - - YEMEK -

Malzemeler

EKMEĞi iÇiN; • 2 su BArDAğı uN • 2 çAy KAşığı KABArtMA tozu • 1/2 su BArDAğı sıCAK su • 1/2 su BArDAğı soğuK su • 1/4 su BArDAğı yAğ, EritiLMiş • 3 çAy KAşığı tAzE FrENK soğANı, KEsiLMiş ÇORBA iÇiN; • 1 AvoKADo, DiLiMLENMiş • 1 su BArDAğı sALAtALıK, DiLiMLENMiş • 1 çAy KAşığı LiMoN suyu • 1 su BArDAğı sEBzE BuLyoN • 1 çAy KAşığı tAtLı, EKşi sos • Tuz • KırMızı BiBEr • Yoğurt vE FrENK soğANı, sErvis içiN

Hazırlama süresi:

Hazırlanışı

2 KişiLiK 1 saat 15 dakika HAMuru içiN, uN, KABArtMA tozu, sıCAK vE soğuK suyu MiKsErDEN GEçiriN. HAMur KıvAMıNA GELDiKtEN soNrA Bir KAsEyE ALıN, strEç FiLMLE sArıN vE 30 DAKiKA DiNLENMEyE BırAKıN. 30 DAKiKA soNrA HAMuru 4 pArçAyA BöLüN vE HEr Bir pArçAyı 5 MM. KALıNLığıNDA oLACAK şEKiLDE AçıN. Bir FırçA yArDıMıyLA yAğLAyıN vE üzEriNE FrENK soğANı sErpiN. HEr Bir pArçAyı siGArA BörEği şEKLiNDE sArıN vE KıvırArAK DöNDürüN. ELiNizLE HAFiFçE yAssıLAştırıN vE 1 CM KALıNLığıNDA oLACAK şEKiLDE tEKrAr AçıN. TAvADA yAğ KızDırıN vE HAzırLADığıNız EKMEğiN HEr Bir tArAFıNı yAğDA 3 DAKiKA KızArtıN. SoğuMAsı içiN KENArA ALıN. ÇorBA içiN HAzırLADığıNız BütüN MALzEMELEri MiKsErDEN GEçiriN. BAHArAtLArıNı EKLEyiN. Yoğurt vE FrENK soğANı iLE sErvis EDiN.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.