TAVUKLU VE MANTARLI BAZLAMA

Elele - - YEMEK -

4-6 KişiLiK

Hazırlama süresi:

Malzemeler

Hazırlanışı

1 saat BAZLAMA iÇiN; • 2 su BArDAğı uN • 2 çAy KAşığı KABArtMA tozu • 1/2 su BArDAğı sıCAK su • 1/2 su BArDAğı soğuK su SOSU iÇiN; • 4 ADEt tAvuK Göğsü, KızArtıLMış vE

DiLiMLENMiş • 1/2 su BArDAğı EriK suyu • 1/4 su BArDAğı MAyDANoz, DoğrANMış • Tuz, KArABiBEr • 1/2 su BArDAğı KrEM pEyNir • 250 Gr MANtAr, KızArtıLMış • TAzE rEyHAN BAzLAMA içiN, uN, KABArtMA tozu, sıCAK vE soğuK suyu HAMur KıvAMıNA GELENE KADAr MiKsErDEN GEçiriN. PLAstiK Bir KApAKLA KApAtıp 30 DAKiKA DiNLENMEyE BırAKıN. DöKüM tAvAyı KızDırıN. HAMuru ortADAN KEsiN vE HEr iKi pArçAyı çoK iNCE oLACAK şEKiLDE AçıN. Çıtır çıtır oLANA KADAr HEr iKi tArAFıNı KızArtıN. Sosu içiN, tAvuK Göğsü, EriK suyu, MAyDANoz vE BAHArAtLArı HArMANLAyıN. Çıtır çıtır oLAN BAzLAMALArA KrEM pEyNir sürüN vE üzEriNE tAvuKLu KArışıMı GEzDiriN. MANtArLArı vE rEyHANı DA EKLEyErEK sErvis EDiN.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.