DOLDURULMUŞ TAVUK PARÇALARI

Elele - - YEMEK -

4 KişiLiK

Hazırlama süresi:

Malzemeler

• • • •

40 dakika 1 su BArDAğı Kuru EriK, çEKirDEKLEri çıKArıLMış vE DoğrANMış • 1 su BArDAğı BADEM, DoğrANMış • 4 DAL BiBEriyE, sADECE yAprAKLArı • 1 Diş sArıMsAK, DövüLMüş • 1/2 soğAN, DoğrANMış • 8-10 ADEt tAvuK pArçAsı, tuzLA vE KArABiBErLE HArMANLANMış 1/2 su BArDAğı BAL 1 çAy KAşığı tErEyAğı 1/2 su BArDAğı portAKAL suyu

Hazırlanışı

FırıNı öNCEDEN 200 DErECEDE ısıtıN. EriK, BADEM, BiBEriyE, sArıMsAK vE soğANı KArıştırıN. Bu KArışıM iLE tAvuK pArçALArıNıN içiNi DoLDuruN. FırıN tEpsisiNE DiziN vE 30 DAKiKA KızArANA KADAr pişiriN. BAL, tErEyAğı vE portAKAL suyuNu sos tENCErEsiNDE ısıtıN. SuyuNu çEKENE KADAr KAyNAtıN. TAvuKLArıN üzEriNE BALLı KArışıMı DöKErEK sErvis EDiN.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.