Dişlere estetik Dokunuşlar

GüzEl vE EtkIlEyICI BIr GülüşE kAvuşmAk IçIn kullAnılAn tEDAvIlErIn tAmAmı EstEtIk DIş HEkImlIğI tAnımının IçInE GIrIyor. DIş vE DIş EtlErInDEkI rEnk, Boyut, şEkIl, kontur BozukluklArı DüzEltIlErEk, kIşIyE özGü En DoğAl vE EstEtIk Gülüşü ElDE EtmEk HEDE

Elele - - SAĞLIK -

Estetik diş hekimliğinde neler yapılabiliyor?

Yapılan uygulamaları iki ana başlık altında toplayabiliriz. Birincisi dişlere uygulanan işlemler. Bu işlemlerin en basiti, şekli ve görünürlüğünü beğendiğimiz dişlere uyguladığımız bleaching yani beyazlatma işlemi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.