Başka Bir dünya

Elele - - SEYAHAT -

Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag... Hakkında paylaşılacak, söylenecek o kadar güzel şey var ki! Aslında anlatması zor, gerçekten yaşamanız, gitmeniz, görmeniz gerekiyor. ‘Prag sizi asla bırakmaz. Bu tatlı küçük ananın çok güçlü pençeleri vardır’ sözlerinin sahibi, ünlü yazar Franz Kafka’nın vatanını, şehrin ruhunu ve enerjisini en güzel bu sözler özetliyor. Gidilesi, gidildikçe yaşanası bir yer. Hiçbir şey yapmasanız bile sadece ruhuyla sizi etkiliyor; kırmızı damlı binaları, altın rengi çan kuleleri, romantik kişiliği, var olmanın dayanılmaz hafifliğini hissettiren havası ve şefkatle açtığı kolları ile huzur buluyorsunuz.

Resmi kayıtlaR haRiç, yaklaşık 1.300.000 nüfuslu şehiR; doğal afetleRin ve savaşlaRın neRedeyse hiç dokunmadığı, altı yüzyıllık mimaRiye sahip ve 1992’den beRi unesco’nun dünya miRaslaRı listesine emanet.

elleRiniz cebinizde, sadece yüRüyeRek bile pRaG’ın meydanlaRını ve küçük daR sokaklaRını keşfedebiliR, içinizde yeşeRen duyGuyu taRif etmekte Güçlük çekebiliRsiniz. bu şiRin şehiR, kafeleRin önündeki kalabalık masalaRı, envai çeşit RestoRanlaRı, sokak sanatçılaRı, pub’laRı, caz kulüpleRi, GaleRileRi ve müzeleRi içinde baRındıRan biR sanat meRkezi adeta.

Gündüzün müthiş kalabalığı aRasında, heykelleRle dolu chaRles köpRüsü’nün oRtasında kendinizi dinlediğinizde, şehRin oRtasından süzülen vltava nehRi, pRaG’ın meRkezinden dolaşaRak, muhteşem biR manzaRa ziyafeti sunacak size.

sokaklaRda heR an kaRşınıza çıkabilecek seyyaR piyano

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.