KUŞKONMAZLI TAVUK

Elele - - YEMEK -

4 KişiLiK

Marine süresi: Hazırlama süresi:

1 saat

30 dakika

Malzemeler

• 6 DAL LiMoN KEKiği, yAprAKLArı

AyıKLANMış • 6 yEMEK KAşığı zEytiNyAğı • 4 tAvuK BoNFiLE, HEr Biri 140 Gr • 700 Gr yEşiL KuşKoNMAz • Tuz vE tAzE çEKiLMiş KArABiBEr

4 LiMoN, iKisiNiN KABuKLArı, iKisiNiN suyu

KEKiK

Hazırlanışı

LiMoN KABuğu rENDEsiNi, Bir LiMoNuN suyuNu, 2 yEMEK KAşığı zEytiNyAğı vE KEKiK iLE KArıştırıN. HAzırLADığıNız sosu tAvuK BoNFiLELEriN üzEriNE sürüN vE Bir sAAt BEKLEtiN. TuzLu KAyNAMış suDA KuşKoNMAzLArı yAKLAşıK 15 DAKiKA pişiriN. Bu EsNADA, tAvuKLArı sostAN çıKArıN. Tuz iLE çEşNiLENDirip KızGıN tAvAyA yErLEştiriN. HEr iKi tArAFıNı yAKLAşıK 5-6 DAKiKA ızGArA EDiN. iKiyE KEstiğiNiz LiMoNLArı tAvAyA yüzüstü KoyuN vE tAvuKLArıN yANıNDA 3-4 DAKiKA KızArtıN. 2 yEMEK KAşığı LiMoN suyu iLE KALAN zEytiNyAğıNı KArıştırArAK Bir sos HAzırLAyıN. KuşKoNMAzLArı tABAKLArA BöLüştürüN vE Bu sosu üzErLEriNDE GEzDiriN. Tuz vE tAzE çEKiLMiş KArABiBEr iLE çEşNiLENDiriN. ÜzErLEriNE tAvuK BoNFiLELEri yErLEştiriN. IzGArA LiMoNLAr vE KEKiK iLE süsLEyErEK sErvis EDiN.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.