FIRINDA REZENELİ BALIK

Elele - - YEMEK -

4 KişiLiK

Hazırlama süresi:

35 dakika

Malzemeler

• 2 LiMoN, DiLiMLENMiş • 2 BAş rEzENE (ELMA DiLiM DoğrAyıN) • 6 yEşiL zEytiN • 6 siyAH zEytiN • 4 yEMEK KAşığı zEytiNyAğı • 600 Gr DErisi çıKArıLMış, MEvsiM FiLEto

BALığı • LiMoN suyu • Tuz, KArABiBEr •

MAyDANoz

Hazırlanışı

FırıNı 220 DErECEyEyE AyArLAyArAK ısıtıN. LiMoNLArı, rEzENELEri vE zEytiNLEri tENCErEyE KoyuN. ÜzEriNE 2 yEMEK KAşığı zEytiNyAğı DöKüN vE tuz, KArABiBEr iLE çEşNiLENDiriN. YAKLAşıK 10 DAKiKA FırıNLAyıN. ArDıNDAN FırıNıN DErECEsiNi 120 DErECEyE iNDiriN. BALığı Dört Eşit pArçAyA BöLüN, tuz vE KArABiBEr iLE LEzzEtLENDiriN. ÜzErLEriNE LiMoN suyu GEzDiriN. SEBzELEri üzErLEriNE yErLEştiriN, KALAN yAğı DöKüN. 20-25 DAKiKA sürEyLE FırıNLAyıN. MAyDANozLA süsLEyErEK sErvis EDiN.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.