Heyecanlar Doğanın uyanışıyla birlikte duyularımız da yeni heyecanlar, yeni aşklar peşinde! Öyleyse damağınızı yepyeni, çok farklı, aklınıza gelmeyecek tat kombinasyonlarının etkisi altına sokmaya hazır olun.

Elele - - YEMEK -

Hazırlanışı

LiMoNuN suyu, portAKAL DiLiMLEri, KAJu Fıstığı vE Bir tutAM tArçıNı KArıştırıN. Bir KENArDA BEKLEtiN. YuMurtALArıN AKıNı AyırıN vE Bir tutAM tuz iLE BirLiKtE KABArANA KADAr çırpıN. UN vE yuLAF KEpEğiNi Bir tutAM KABArtMA tozu iLE BirLiKtE KArıştırıN. YuMurtA AKLArıNı vE sütü EKLEyip iyiCE KArıştırıN. KızGıN tAvAyA yAğı DöKüN vE KrEpLEri HEr iKi tArAFı KAHvErENGiLEşiNCEyE KADAr KızArtıp tABAKLArA ALıN. ÜzErLEriNE AKçAAğAç şuruBu DöKErEK portAKAL sALAtAsı EşLiğiNDE HEMEN sErvis EDiN.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.