Pırasa, doMates ve sucuklu Piyaz

Elele - - YEMEK -

4 KişiLiK

Hazırlık süresi:

Malzemeler

Hazırlanışı

15 dakika • 2 Kutu Kuru FAsuLyE KoNsErvEsi, suDAN

GEçiriLip süzüLMüş, HEr Biri 170 Gr • 50 Gr KurutuLMuş DoMAtEs, zEytiNyAğıNDA BEKLEtiLMiş vE DoğrANMış • 3 DoMAtEs, Küp Küp DoğrANMış • 1 pırAsA, iNCE iNCE DiLiMLENMiş • 100 Gr suCuK, iNCE iNCE DiLiMLENMiş • 1 DEMEt MAyDANoz, yAprAKLArı

AyıKLANMış • 1 sALAtALıK, DoğrANMış • 4 yEMEK KAşığı zEytiNyAğı • 1 yEMEK KAşığı tANELi HArDAL • 1/2 LiMoNuN suyu • Tuz, tAzE çEKiLMiş KArABiBEr GENiş Bir KAsEDE BütüN sALAtA MALzEMELEriNi KArıştıN. ZEytiNyAğı, HArDAL vE LiMoN suyuNu tuz vE tAzE çEKiLMiş KArABiBEr iLE çEşNiLENDirErEK KArıştırıN. SALAtANıN üzEriNE HAzırLADığıNız sosu DöKüN vE Bir DiLiM EKMEK iLE sErvis EDiN.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.